Vores vision er at hjælpe organisationer med at få mere værdi ud af deres indsats, samt at  folk oplever engagement og faglig tilfredsstillelse ved deres arbejde.

Credit: ID 144729341 ©TMarchev | Dreamstime.com

AgileLeanHouse er et mindre internationalt firma med base i Danmark, som står til rådighed med uddannelse, support, mentorfunktion og vore software produkt Agemba for organisationer over hele verden. Vi hjælper dem, der gerne vil være bedre til at betjene deres kunder, forbedre deres overordnede præstation og udvikle bæredygtig værdi for alle deres interessenter.

Vi kalder vores organisatoriske ledelsesfilosofi Agile Lean Leadership (ALL). Vores arbejde er baseret på idéer og bidrag fra mange forskellige akademikere og forfattere, samt i høj grad på principper fra Scrum og Agile, som især er kendt for deres anvendelse i produktudvikling og projekter. Vi trækker på principperne fra “Lean”, som primært er udtænkt af W. Edwards Deming og på tænkningen omkring kompleksitet, som beskrevet i Dave Snowden’s Cynefin concept. Vi er desuden inspirerede af Amy Edmondson’s arbejde om Teams og den Lærende Organisation.

Vi har sammen med gode skandinaviske kollegaer syntetiseret alt dette til et sammenhængende koncept – Agile Lean Leadership – som er let at implementere og som bidrager til virksomheders evne til at agere effektivt i en kompleks verden.

Vores online arbejdsværktøj Agemba understøtter vores ledelsesfilosofi, ved at give gennemgående overblik, gennemsigtighed og mulighed for et dynamisk samarbejde i organisationer. 

Vi har igennem årene arbejdet med firmaer inden for IT-sektoren, finanssektoren, medicinalindustrien samt institutioner i den offentlige sektor og større internationale selskaber. Vi hjælper vores kunder med at håndtere operationelle og tekniske problemstillinger, men vi assisterer også med at skabe en god arbejdskultur, som påvirker både ansatte og kunder positivt.

AgileLeanHouse er et firma med en social samvittighed og et stort ønske om, at tjene dem, der tjener andre, og på den måde bidrage tilbage til samfundet. Vi har en målsætning om også at støtte gode non-profit organisationer og dedikere nogle af vores ressourcer til pro bono tjenester for dem, der har brug for vores professionelle hjælp, men som ikke kan betale markedsprisen for den.

Vi har for nyligt udvidet vores arbejde til USA og forbereder os på at lancere vores tjenester i udviklingslande især i Øst Afrika. Gennem vores Agile Lean Netværk samarbejder vi med undervisere og organisationer, der hjælper med og støtter op om at skabe bæredygtige og resiliente organisationer gennem Agile Lean Leadership.