Menneskets bedste ven, der springer over forhindringer og demonstrerer agilitet

Hvorfor bør en organisation overveje at tage Agile Lean Leadership (ALL) til sig? Hvilke værdier og resultater kan en organisation forvente? Her er en oversigt over de største fordele:

Agile Lean organisationer springer ikke bare gennem tøndebånd og over rækværk for at vise sig, de står langt bedre rustet i forhold til udfordringerne i den moderne verden. Teknologi i forandring og markeder, der konstant er under udvikling og afvikling, gør det meget svært for traditionelle plandrevne firmaer at følge med, mens organisationer, der gør brug af mønstre fra Agile Lean Leadership har en række signifikante konkurrencemæssige fordele, for eksempel: 

 • Radikal gennemsigtighed gør det muligt og hurtigt at identificere og forholde sig til forhindringer. Der kommer ikke ubehagelige overraskelser eller tab af momentum. Organisatoriske værdier opretholdes og forstærkes gennem arbejdet med konstant forbedring.
 • “ALL” Organisationer er designet til at håndtere forandring og uforudsete omstændigheder effektivt.
 • “ALL’s” langsigtede perspektiv skaber bæredygtig værdi for alle involverede parter og udvikler solide relationer, der er opbygget af tillid og en kunden-først tankegang.
 • “ALL” Organisationer, som er  bygget på teamsamarbejde og tillid, er modstandsdygtige og formår at ride storme af med minimale afvigelser fra det, der var det fælles mål.

“ALL” organisationer er dynamiske, fordi de konstant lærer og derfor forandrer sig. Teammedlemmer tager ansvar og holdes også ansvarlige, men fordi der er opnået “psykologisk sikkerhed” i sådanne organisationer, så kan de bidrage med idéer og ikke føle at de skal holde sig tilbage. Ved at skabe et arbejdsmiljø, som værdsætter alles input, stiger den personlige tilfredshed automatisk, og der skabes bånd indenfor teamet og i forhold til det kollektive mål. 

Teams indenfor Agile og Lean er tværfunktionelle men med tydeligt definerede forventninger, enkle procedurer og og måder at rapportere på. Kommunikationen mellem teammedlemmer og andre teams er transparent og dokumenteres via de “artefakter” som afbilleder mål, fremdrift og forhindringer. Man har f.eks. en Product Backlog, som er en liste af krav, projekt-elementer og milepæle; en Sprint Backlog, som viser den daglige fremdrift og Forhindrings Backloggen, som viser de hindringer, der skal findes en løsning på. Andre artefakter kan vise budgetter, tidslinjer, estimater og risici. 

ALL er et tankesæt som engagerer alle ansatte og trænger ud i hele organisationen. Nogle af de fordele ved ALL, som vi har oplevet,  inkluderer:

 • Indre motivation. Folk ønsker at arbejde for et højere formål, at have en vis mængde autonomi og en erfaring af at  mestre et område, en form for faglig stolthed.
 • Ansvar. Mere villighed til at påtage sig ansvar, som et resultat af større arbejdstilfredshed.
 • Teamwork. En følelse af at høre til og at være med til at skabe værdi sammen med ens kollegaer.
 • Fokus. Skarp fokus på de accepterede mål. En følelse af fælles formål.
 • Loyalitet. Øget loyalitet over for organisationen selv i tider med turbulens.
 • Kundefokus. Fokus på at tjene kunden.
 • Gennemsigtighed. Øget gennemsigtighed producerer resultater af højere kvalitet.
 • Respekt. Ansatte bliver behandlet med respekt og bliver værdsat og vist tillid.
 • Balanceret værdi. Ejere og investorer oplever en større sammenhæng i forhold til formål, øget gennemsigtighed og lavere risici, fordi organisationens fokus er på langsigtet værdi og ikke kortsigtede spekulative fortjenester.