Udfordringen

Gemba
Gemba – the real place in Japanese

Lederskab i det 21. århundrede er udfordret. Har du nogensinde haft udfordringen af at skulle navigere i strømfaldene af et komplekst projekt eller initiativ? Hvordan får du hoved og hale i alle de data, du modtager? Hvordan beslutter du, hvad der er vigtigst at gøre lige nu? Hvordan holder du øje med de resultater, du får? Matcher de med det, du oprindeligt ville opnå? Er der brug for at stoppe op og skifte retning hurtigt?

I nutidens hektiske og komplekse verden bliver beslutninger ofte truffet på mangelfuld faktuelt grundlag. Ofte må ledere basere sig på rygter, regnskaber fra fortiden eller information, fremkommet igennem mange rapporteringstrin.  Ofte er den traditionelle rapportstruktur i en organisation for langsom og forvrænger informationen undervejs. Det er nødvendigt med total gennemsigtighed for at kunne reagere korrekt og hurtigt.

Om at navigere i strømfaldene

For at forblive relevant overfor interessenter og kunder er det nødvendigt at en organisation er i stand til at navigere i nutidens komplekse strømninger. Det forudsætter noget andet end den klassiske plan-drevne tilgang med dens voldsomme fokus på tal. Agile og Lean tilgangen, som vi promoverer, fokuserer på:

  • Værdikæden – Altid fokuser på at skabe værdi for kunden i alt, hvad du gør.
  • Fjerne spild – Altid fokuser på at fjerne spild i produktion og service.
  • Respekt for mennesket – Altid respekter mennesket. De er organisationens største aktiv. Skab rum til at kan være stolte af deres arbejde.

På grund af usikkerheder og hurtige skift i omgivelserne er den såkaldte “scientific management” ledelsesmodel med dens enorme planlægningsindsats før man starter  ikke anvendelig mere. Agile og Lean er det nye mønster, som virker i det komplekse domæne.

Chefer er nødt til at være ledere og de skal nødvendigvis se “the real thing” det rigtige sted – gemba på japansk – og de er nødt til at vælge at gøre det rigtige. Alle i en organisation har brug for at vide, hvad der forventes af dem og at have rum til at være stolte af eget arbejde. Det handler om fokus på værdi – ikke kun indsats og effektivitet.

Baggrunden

Efter at have arbejdet med Scrum, Agile og andre Lean principper i mange år, er vi overbeviste om at organisationer ikke høster deres fulde potentiale inden for dette område – fordi det er for svært med traditionelle redskaber og metoder. Vi besluttede at hjælpe organisationer igennem uddannelse, coaching og tilbyde gode redskaber. Ind imellem er det nødvendigt for at hjælpe mennesker med at ændre retning, at give dem redskaberne til at gøre det. Der var ingen gode redskaber til den strategiske del af arbejdet i projekter og initiativer – så vi gik i gang med at skabe et online værktøj: 現agemba, læs mere here…

Print Friendly, PDF & Email