Her er en række dokumenter til yderligere læsning, de fleste er dog på engelsk:

Agile Lean House

Læs mere om Agile Lean House her…

Agemba

Læs mere om Agemba her…

Agemba booklet her

Cool Estimation

Læs mere om Cool Estimation her…

Estimation Booklet her

Agile Lean Leadership Kurser

 Overview

Introduction

Foundation

 Practition

 Executive

Teams 

 Specifications

Scrumkursus invitation

Invitation (dansk)

Invitation til en Estimeringsworkshop

Estimation Workshops

Agile Lean Leadership Netværket

ALL Prime Netværket for Organizationer