Dette kursus tager fat på de udfordringer, der kan være ved at forsøge at opnå en fælles forståelse omkring specifikationer og forventninger i situationer, hvor der er en stor mængde komplekst arbejde. Kurset gennemgår til forskellige mønstre og arbejdsgange og de sammenhænge, som de kan bruges i. Det er nødvendigt for ALL Teammedlemmer og andre interessenter at kunne forstå denne proces.

Dette kursus ALL Specifications lærer deltagerne de grundlæggende principper for at producere gode og brugbare specifikationer. Det indeholder blandt andet at kunne bruge forskellige narrative teknikker til både at opnå en fælles forståelse og gøre det let at huske og genkende de store mængder af information. I dette arbejde er det nødvendigt konstant at opretholde en balance mellem struktur og fleksibilitet. Dette kursus giver desuden eksempler på en række forskellige typer af arbejdsgange (workflows), som kan anvendes for at sikre en solid fælles forståelse. Læs en PDF beskrivelse af kurset her…

Find de andre kurser her:

Læringsmål

At forstå de grundlæggende udfordringer ved at forsøge at opnå fælles forståelse omkring specifikationer, når der arbejdes i det komplekse domæne.

Fundamentet

Understanding how Agile Lean specifications rely on reaching common understanding through dialogue, not through detailed contracts. Have applicable knowledge of the various cognitive and psychological constraints that govern this process.

Værktøjskassen

Beskrivelse af en række udvalgte mønstre, værktøjer, fremgangsmåder og templates, som kan facilitere denne proces. At kunne forstå anvendelsen af dem alle.

Det virkelige liv

At få en forståelse for, hvordan forskellige visualiseringsteknikker kan styrke den kognitive og kommunikative proces, og hvordan sådanne artefakter kan hjælpe med at fastholde den fælles forståelse ved at rette alles fokus på de samme facts.

Dagsplan

Workflow for en epic

Grundlæggende specifikationsteori – Hvordan kan ønsker og krav fra stakeholdere på bedste vis gives videre til teammedlemmer, som skal udføre arbejdet? 

  • Argumentation for, hvorfor det giver mening at bruge narrativer til at lave specifikationer. “Bruger Historier” eller “User Stories” og den praktiske anvendelse. Begynd med “hvorfor” – altså konkretiser de værdier, der ønskes opnået.
  • At opnå en fælles forståelse, vigtigheden af mundtlig kommunikation og dialog i denne proces. 
  • At tilføje acceptanskriterier, detaljerede scenarier. 
  • Relevant metadata - Specifikationer kan indeholde ekstra information, der kan hjælpe med at klarlægge, hvordan de skal prioriteres og udføres. Diskussion omkring, hvad der er relevant. 
  • En taktil øvelse i at forsøge at specificere en levering.

Arbejdsgange – Det er nødvendigt at specifikationer bliver grundigt formuleret og gennemgået ud fra forskellige perspektiver. 

  • Et antal forskellige arbejdsgange bliver eksemplificeret og diskuteret for at give kursister et udvalg at vælge iblandt.

Nedbrydning af specifikationer – Specifikationer skal brydes op i håndterbare størrelser, så det bliver så let som muligt både at estimere og implementere dem. 

  • Story Mappen som rygraden i forhold til både at kunne forstå og samle de forskellige målestandarder. 
  • Forskellige mønstre til at nedbryde specifikationer.
  • Fokus på den minimale størrelse af en feature eller kvalitet, der giver mening for brugerne. 

Estimering generelt – Forudsigelighed er altid ønskværdigt. Forskellige metoder til at estimere forskellige ting. 

  • Estimeringspoker, Magisk Estimering, Køb en Feature, at sørge for at referencerne for estimeringen forbliver realistiske.
  • Usikkerhed, impact estimering, omkostningerne ved udskydelser.
  • Kompleksitets-estimering, særlige specifikationer for eksperimenter og undersøgelser.
  • Kano analyse, hvilke features og kvaliteter, der er must-haves, exciters og mest ønskværdige.

Visualiser og forstå – Forskellige måder at illustrere en løsning og skabe fokus på fælles forståelse

  • Backlog med forskellig detaljeringsgrad, Story map i detaljer. Storyboarding, Impact kortlægning.
  • At opbygge en overordnet roadmap med det formål at hjælpe alle til at fokusere.
  • Tilstands-aktions diagrammer og tabeller, en anderledes måde at  illustrere krav på. 
  • Arbejdsgange der kan følges for at få specifikationer arbejdet igennem. 

“Hvad er enkelthed så? Enkelthed er den korteste vej til at finde en løsning.” – Ward Cunningham

Kursuspriser og betingelser

 • Alle offentlige Agile Lean Leadership certificerede et-dages kurser fås med rabat ved tidlig bestilling til EUR 640, USD 800, NOK/SEK 6,500 eller DKK 4,800, hvis der tilmeldes tidligere end en måned før. Efterfølgende er priserne: EUR 720, USD 900, NOK/SEK 7,200 eller DKK 5,400.*
 • Alle offentlige Agile Lean Leadership certificerede to-dages kurser (ALLSM eller ALLPO) fås med rabat ved tidlig bestilling til EUR 1,215, USD 1,500 eller DKK 9,000, hvis der tilmeldes tidligere end en måned før. Efterfølgende er prisen EUR 1,350, USD 1,650, NOK 15,900 eller DKK 10,000.
 • Alle priser er eksklusive dansk moms (VAT).
 • Kurserne inkluderer måltider, kursusmateriale, kursusbevis, adgang til online ressourcer og gratis deltagelse i opfølgningsevents de efterfølgende to år.
 • Deltagere kan vælge at tage en eksamen efter hvert endt kursus. Dette består af at aflevere en skriftlig opgave til vurdering og bedømmelse af instruktøren samt af en uafhængig instruktør. Kursisterne vil modtage kommentarer og en bestået/ikke-bestået angivelse, der gives ikke karakterer. Examinering koster EUR 160, USD 190, NOK/SEK 1.600 eller DKK 1.200.
 • Registrering via email på info@agileleanhouse.com, fakturaer sendes ud fra den organisation, der arrangerer kurserne. Betaling skal være modtaget inden kurset starter.
 • Afbestillingspolitik: Registrering kan afbestilles op til en måned før kursets opstart uden ekstra omkostninger. Afbestilling, der finder sted mellem en måned og to uger før kursets opstart faktureres med 50% af kursets pris. Afbestilling, der finder sted indenfor de sidste to uger inden kursets opstart, faktureres med fuld pris. Der kan forhandles overflytning til et senere kursus i tilfælde af uforudsete hændelser.
 • For at kunne tage del i gratis events beder vi venligst deltagere om at registrere sig via email på info@agileleanhouse.com. Registreringen kan afbestilles op til 24 timer før eventet. Efter dette vil et udeblivelsesgebyr på EUR 55, USD 65, NOK/SEK 550 eller DKK 400 blive faktureret.
 • Kurserne tilbydes også som interne, on-site kurser for organisationer og firmaer. Der er oftest et krav om minimum 10 deltagere. Hvis du er interesseret i dette kontakt os da venligst for yderligere information, via email her… eller find den rigtige kontaktperson her…

*Med undtagelse af Agile Lean Leadership Executive Kurset som fås med rabat ved tidlig bestilling til EUR 825, USD 1000, NOK/SEK 8,300 eller DKK 6,100 når kurset registreres mere end en måned før kursusstart. Efterfølgende er priserne: EUR 920, USD 1,100, NOK/SEK 9,300 eller DKK 6,800.*

Print Friendly, PDF & Email