Seneste

(English) Complacency

An underappreciated form and a root cause of technical debt.

Beware of the cliff you do not see, that you should have seen!

Available on ALH Blog and LinkedIn

(English) From Hierarchy to a Network of Teams

Agile Lean Leadership er et framework til at bygge bæredygtige og modstandsdygtige netværksorganisationer som et alternativ til de klassiske, topstyrede hierarkier.

Tilgængelig via ALH Blog and LinkedIn

 

Statler og Waldorf serien

(English) The Challenge of the Traditional Hierarchy

Den første essay i en serie i sommeren 2022 om almindelige udfordringer i orgnaisationer – til ære for Statler og Waldorf, de ikoniske gnavpotter fra The Muppet Show. 

Tilgængelig via ALH Blog og LinkedIn 

(English) The Challenge of Power

Vil du gerne at din organisation skal være rigtig agil og modstandsdygtig, baseret på de ansattes engagement, hvor autorieteten bliver skubbet derud for informationen er og ikke den anden vej rundt? Så er du nødt til at fjerne magt som grundlaget for din organisations beslutningstagen. Anvendelsen af magt leder til frygt og det ødelægger et hvert forsøg på at give folk mulighed for at engagere sig. 

Tilgængelig via ALH Blog og LinkedIn

 

Forudsigelighed

(English) At være eller ikke at være – forudsigelig

“Vi når til det, når vi når til det! Gør det nogen forskel hvornår?” I denne artikel udgivet af Serious Scrum argumenterer Kurt Nielsen for at det gør en forskel.

Tilgængelig via ALH Blog og  Medium

 

(English) Are you predictable?

An article about the need for predictability and ideas to increase it. 

Tilgængelig via ALH Blog og LinkedIn

Ledelse eller Management

Da vi for vild i vesten

Den første artikel i serien om, hvordan et totalitært syn på ledelse har overtaget vesten.

Tilgængelig via ALH Blog LinkedIn og  Medium

 

Da vi for vild i vesten #2

Den anden artikel i serien om hvordan et totalitært syn på ledelse har overtaget vesten.

Tilgængelig via ALH Blog LinkedIn og  Medium

 

Da vi for vild i vesten #3, generobring

Den tredje artikel i serien om hvordan et totalitært syn på ledelse har overtaget vesten.

Tilgængelig via ALH Blog LinkedIn og  Medium

 

Ledelse på den anden side af hegnet

Hvad er forskellene på en Neo-Tayloristisk ledelsesstil og Agile Lean Leadership.

Tilgængelig via ALH Blog LinkedIn og  Medium

 

Generobring af territoriet

Hvad kan vi gøre for at generobre det territorie, der er blevet overtaget af ‘management’ og ændre dette til ledelse. En Agile Lean Leadership-proklamation.

Tilgængelig via ALH Blog LinkedIn og  Medium

 

Hvis der er frygt i en organisation – så er der pyntet på tallene

Frygt som et ledelsesredskab medfører forfald af principper og svækket dømmekraft mennesker imellem. En Agile Lean Leadership-proklamation.

Tilgængelig via ALH Blog og LinkedIn 

 

Kompleksitet

(English) Complexity – the human condition

En beskrivelse af kompleksitet. Ikke tilgængelig på dansk. Ikke tilgængelig på dansk.

Tilgængelig via ALH Blog og LinkedIn 

 

(English) Complexity once again: Liminal Cynefin

Noget af den seneste udvikling inden for kompleksistetsteori giver Agile Lean Leadership endnu mere ballast. Ikke tilgængelig på dansk.

Tilgængelig via ALH Blog og LinkedIn 

 

Agile i Non- Profit Organizationer

Hvorfor giver Agile mening i non-profit organisationer?

En introduktion til agile principper for non-profitorganisationer.

Tilgængelig via ALH Blog

(English) Arbejde med formål og retning

At anvende principper fra Scrum til non-profit arbejde. 

Available on ALH Blog and LinkedIn

 

Fra militæret

General Stanley McChrystal: Team of Teams

Hvad kan vi lære fra en så usandsynlig kilde som det amerikanske militær? Genral McChrystal fandt ud af at at han var nødt til at organiserere sine tropper gennem Team of Teams, hvis han skulle kunne matche Al-Qaeda i Iraq.

Tilgængelig via ALH Blog og LinkedIn 

(English) Guns and Roses

Mere inspiration fra personligheder inden for det amerikanske militær. Ikke tilgængelig på dansk. 

Tilgængelig via ALH Blog og LinkedIn 

 

Blandet

Agile på 60 sekunder

Vores forsøg på at give et kort pitch om, hvad “Agile” reelt er. 

Tilgængelig via ALH Blog 

 

Hvordan den klassiske magtstruktur fungerer

Til ære for Mort Walker, som gik bort i år. Hans tegneserie Basserne spiller på det absurde i glemte bureakratier – i dette tilfælde den amerikanske hær.

Tilgængelig via ALH Blog 

 

Agile Kort –  den tredje udgave

Vi er klar med en opdateret udgave af vores populære Agile Kort. 

Tilgængelig via ALH Blog 

Ledelse anden runde

Det klassiske hierarkis tiltrækningskraft

Et essay om ledelseshierarkier og de psykologiske faktorer, der er med til at fastholde dem. 

Tilgængelig via ALH Blog og LinkedIn 

 

Bekendelser fra en Scrum Trænder

En lettere sarkastisk refleksion fra en Scrum Træner.

Tilgængelig via ALH Blog LinkedIn og  Medium

 

Hjørnestenene af ledelse

Sandfærdighed, tjeneste, tillid og retfærdighed må være de de vigtigste byggeblokke i ledelse. Er du enig med denne påstand? 

Tilgængelig via ALH Blog LinkedIn og  Medium

 

(English) Transforming Hierarchical Management to Agile Lean Leadership

Vores seneste skrivelse om at gå fra et traditionelt hierarki til en moderne Team-of-Teams konstruktion. Vores bud på dette er at implementere Agile Lean Leadership. Ikke tilgængelig på dansk.

Tilgængelig via ALH Blog LinkedIn og  Medium

 

(English) Leadership – The Good, the Bad and the Ugly

Denne artikel diskuterer de bagvedliggende grunde til at mange søger op ad i organisationer og koger disse ned til tre enkle motivationselementer: “Den gode, den dårlige og den grimme”. Ikke tilgængelig på dansk. 

Tilgængelig via ALH Blog LinkedIn og  Medium

Penge ændrer alt…

Når penge bliver den primære motivation. En kritik af den agile bevægelse set som en pengemaskine.

Tilgængelig via ALH Blog og LinkedIn 

Kommentarer på medier og begivenheder

Man kan lede hesten til truget…

Det er ikke sikkert den har lyst, men før eller senere bliver den nødt til at drikke. For nyligt ændrede den amerikanske lobbyvirksomhed The Business Roundtable kurs fra i et årti udelukkende at have promoveret aktionærers rettigheder til endeligt at anerkende den samfundsmæssige påvirkning der skabes af den voksende ulighed mellem “de der har” og “de der ikke har”.

Tilgængelig via ALH Blog og LinkedIn 

 

(English) A tale of Championship – Summer reflections

A short summer reflection on teamwork and championship.

Available on ALH Blog and LinkedIn 

 

(English) A tale of Bureaucratism – Summer reflections

Another summer reflection, a couple of encounters with bureaucratism. Why can the same institution produce opposite results in different departments?

Available on ALH Blog and LinkedIn