Product Owner Kursus

Meget arbejde i dag falder indenfor det Komplekse domæne, hvor der ikke findes tidligere eksempler at danne referencer til og hvor løsninger ofte må udledes fra eksperimenter. Under den slags omstændigheder fungerer traditionelle, plandrevne tilgange ikke. I stedet er argumentet inden for agile og Scrum, at en bestemt rolle (Product Owner’en) fokuserer på at foretage prioriteringer i forhold til Teamets indsats for at kunne opnå maksimal værdi og producere optimale resultater.

Product Owneren er en central figur i alle organisationer, der ønsker at bruge Scrum. Han har fokus på det strategiske aspekt: den overordnede retning og hvordan vi finder det optimale at bruge vore ressourcer på. Han eller hun har fokus på kunderne, konkurrenterne og samfundet som helhed, og går efter at skabe så meget værdi som muligt med de tilgængelige ressourcer – inklusiv tid. Denne person er ansvarlig for værdiskabelsen og investeringsafkastet og ser altid ud ad i forhold til Teamet. 

Dette endages kursus kan tages i forlængelse af Introduktionskurset. Det betyder, at man på to dage bliver tilstrækkeligt rustet til at kunne påtage sig Product Owner rollen i ens respektive arbejde.

Kurset indeholder vejledning i hvordan værdi kan estimeres, hvordan visioner kan opbygges og struktureres og hvordan større krav fra kunder kan opdeles i mindre enheder. Det indeholder en systematisk gennemgang af, hvordan værdi kan vurderes, hvordan man sikrer sig feedback fra kunder og hvordan troværdige estimater stadig kan udledes selv ud fra fragmenteret viden. Metoder til dette bliver gennemgået

Efter afslutning af kurset gennemfører deltagerene en online test og har derefter to års medlemsskab af Agile Lean Leadership Netværket, hvor der er adgang til yderligere ressourcer omkring Agile, Lean og Scrum. Deltagerne får efter kurset udleveret elektroniske kopier af præsentationer, videoer og materiale skabt i løbet af kurset.

Kurset henvender sig til ledere, produktchefer, projektledere og andre, der er interesserede i at styre resultaterne af projekter og arbejde bedre.

Find de andre kurser her:

Kursusindhold

 • Reflektion - over Scrum og Agile, vi retter fokus mod dagens oversigt the plan and backlog for the course
 • Hvorfor bruge Agile, Lean og Scrum, hvori opstår værdien
 • Præcisering af formål og vision - uddyb visionen med flere detaljer både funktionelt og tidsmæssigt
 • At indsamle input til Product Backloggen, forskellige metoder til dette
 • At arbejde med interessenter - at få input og forbedre backloggen på basis af samarbejdet
 • Forretningsværdi og Kano - estimering, Impact estimering
 • Avancerede artefakter – Strategic Roadmap, Outline, Story Map
 • En øvelse i estimering af værdi
 • Spørgsmål og afrunding

Vi sender forskelligt materiale ud ca. en uge før kurset.

Se vore offentlige kurser hos Agile Lean Shop

AGILE LEAN SHOP

Eller kontakt info@agileleanhouse.com og book et kursus til dit team eller din organisation.


Kursuspriser og betingelser

 • Alle offentlige Agile Lean Leadership certificerede et-dages kurser fås med rabat ved tidlig bestilling til EUR 640, USD 800, NOK/SEK 6,500 eller DKK 4,800, hvis der tilmeldes tidligere end en måned før. Efterfølgende er priserne: EUR 720, USD 900, NOK/SEK 7,200 eller DKK 5,400.*
 • Alle offentlige Agile Lean Leadership certificerede to-dages kurser (ALLSM eller ALLPO) fås med rabat ved tidlig bestilling til EUR 1,215, USD 1,500 eller DKK 9,000, hvis der tilmeldes tidligere end en måned før. Efterfølgende er prisen EUR 1,350, USD 1,650, NOK 15,900 eller DKK 10,000.
 • Alle priser er eksklusive dansk moms (VAT).
 • Kurserne inkluderer måltider, kursusmateriale, kursusbevis, adgang til online ressourcer og gratis deltagelse i opfølgningsevents de efterfølgende to år.
 • Deltagere kan vælge at tage en eksamen efter hvert endt kursus. Dette består af at aflevere en skriftlig opgave til vurdering og bedømmelse af instruktøren samt af en uafhængig instruktør. Kursisterne vil modtage kommentarer og en bestået/ikke-bestået angivelse, der gives ikke karakterer. Examinering koster EUR 160, USD 190, NOK/SEK 1.600 eller DKK 1.200.
 • Registrering via email på info@agileleanhouse.com, fakturaer sendes ud fra den organisation, der arrangerer kurserne. Betaling skal være modtaget inden kurset starter.
 • Afbestillingspolitik: Registrering kan afbestilles op til en måned før kursets opstart uden ekstra omkostninger. Afbestilling, der finder sted mellem en måned og to uger før kursets opstart faktureres med 50% af kursets pris. Afbestilling, der finder sted indenfor de sidste to uger inden kursets opstart, faktureres med fuld pris. Der kan forhandles overflytning til et senere kursus i tilfælde af uforudsete hændelser.
 • For at kunne tage del i gratis events beder vi venligst deltagere om at registrere sig via email på info@agileleanhouse.com. Registreringen kan afbestilles op til 24 timer før eventet. Efter dette vil et udeblivelsesgebyr på EUR 55, USD 65, NOK/SEK 550 eller DKK 400 blive faktureret.
 • Kurserne tilbydes også som interne, on-site kurser for organisationer og firmaer. Der er oftest et krav om minimum 10 deltagere. Hvis du er interesseret i dette kontakt os da venligst for yderligere information, via email her… eller find den rigtige kontaktperson her…

*Med undtagelse af Agile Lean Leadership Executive Kurset som fås med rabat ved tidlig bestilling til EUR 825, USD 1000, NOK/SEK 8,300 eller DKK 6,100 når kurset registreres mere end en måned før kursusstart. Efterfølgende er priserne: EUR 920, USD 1,100, NOK/SEK 9,300 eller DKK 6,800.*

Print Friendly, PDF & Email