Practice
Practice

Hvis man ønsker at ændre folks adfærd, så er man nødt til at give dem værktøjerne til at kunne gøre det.

Dette kursus dækker de praktiske aspekter ved at introducere Agile Lean Leadership (ALL) i en organisation. Eksempler på mønstre, metoder og templates bliver præsenteret og diskuteret. Dette ALL Practition kursus er for ledere, som ønsker at gå i dybden med templates, værktøjer og mønstre, der kan bruges til at hjælpe en organisation med at transformere sig om til en Agile Lean organisation. Dette kursus bygger ovenpå Foundation eller Executive kurset og giver deltagerne praktiske redskaber til at kunne implementere ALL i deres organisation. Læs den fulde beskrivelse af kurset her…

Læringsmål

Agile Lean Leadership kontekst

Forstå de praktiske implikationer ved det fremherskende Neo-Tayloristiske ledelsesparadigme versus ALL. At kunne forholde sig til de etiske dilemmaer. 

Ledelse

Et kig på forskellige værktøjer og arbejdsgruppe-metoder, der gør det muligt for ledere at analysere og vurdere deres organisations nuværende status. 

Organisation

Case historier, der beskriver, hvordan andre har løst udfordringer og udnyttet muligheder. Gennemgang af eksempler på mønstre, værktøjer, fremgangsmåder og templates. 

Forandring

Forstå de mekanismer, der gør at folk i organisationer bliver villige til at forsøge at ændre sig. Vigtigheden ved psykologisk sikkerhed og disciplineret refleksion. 

Kursus indhold

 • Hvad er den reelle forskel? En fremhævning af implikationerne af den Neo-Tayloristiske tilgang versus ALL. En øvelse i at beskrive forskellene og hvordan man gennemskuer organisationens status i praksis. Det etiske dilemma:
  • Wicked problems. Udnyttelse eller bæredygtighed? 
 • Konkrete værktøjer til Lederen - Hvordan kan lederen få en rimelig forståelse af både  den nuværende situation og potentialet for positiv forandring og derefter kunne monitorere udviklingen?
  • Lav et ALL Canvas for at få et overblik over de vigtigste faktorer
  • En øvelse - “Fremtiden Baglæns”: forstå nutiden, og de muligheder der er for at kunne bevæge sig i den ønskede retning?
  • En Cynefin vurdering. Individuel evaluering - indenfor hvilke domæner kan folk bidrage og er komfortable?
  • Templates til at arbejde med komplekse udfordringer. 
  • Estimering af Værdi og Effekt. Opfølgning på den værdi, der er skabt.
 • Organisatoriske værktøjer og templates - Organisatoriske canvases (templates) og Relationsdiagrammer. Cirkel og relationsmanifester, forskellige eksempler. Diverse Blackboard templates til udredning og problemløsning. Forskellige Roadmaps.
 • Organisatoriske mønstre – Mønstre er gavnlige idéer, der kan bruges til at skabe rammerne og de nødvendige begrænsninger, når ALL værdier og principper sættes i brug i specifikke sammenhænge. Kontrakter, ansættelse etc.
  • En blanding af planlagt og event-drevet arbejde
  • Krise, pludselige fald ned i Kaos, besætninger (på engelsk crews), hurtigt indgå i nye team sammenhænge.
  • Et ALL Tilpasningsmønster til brug ved en ufuldendt overgang til ALL
 • ALL i en uperfekt verden - Ofte er det ikke muligt at få det perfekte Team, de perfekte leverandører eller den fulde ALL omlægning af organisationen:
  • Teammedlemmer, der bliver trukket ud til andet arbejde.
  • Afhængigheder af bl.a. udefrakommende eksperter eller andre ressourcer. 
  • For få, umodne eller demotiverede Teammedlemmer. Mønstre til konflikthåndtering. 
 • Forandring – i adfærd, drevet frem af et tydeligt formål, brugbare værktøjer, psykologisk sikkerhed og at lade processen ved ens arbejde blive set (gennemsigtighed).

“Der er ingen, der forandrer sig ved at få at vide de skal, de er nødt til at se eksempler på det med egne øjne.” – Timothy Keller

Online kurser

Et-dages kurser i Agile Lean Leadership, der bliver undervist online, følger et andet forløb sammenlignet med de fysiske kurser, fordi det virtuelle format lægger op til en en helt anden kursus gennemgang.

Et fysisk kursus varer en hel arbejdsdag, til sammenligning består det tilsvarende online kursus af 2 x 3 timers undervisning, der følger denne tidsplan: 8:30-11:30 og 12:30-15:30. Et online kursus består af seks lektioner med ti minutters pause imellem hver lektion. 

For at kompensere for den kortere undervisningstid på online kurser, er det nødvendigt at deltagerne laver nogle forberedelser på forhånd. Ved de fleste kurser medfølger et “Fugleperspektiv” som er en skriftlig gennemgang af kursets indhold. Ved nogle kurser vil der dog i stedet for læsemateriale være en video, der introducerer kurset. Når materialet er læst eller set vil der være et opfølgende spørgeskema at udfylde, der har til formål at sikre den bedst mulige læring. Den tredje og sidste del af forberedelsen består af at nedskrive 3-5 spørgsmål, som medbringes til undervisningen om emner, der kan diskuteres eller gennemgås. Det er vores erfaring at aktiv forberedelse giver kursister en langt større forståelse for kursets indhold.

Indholdet på vores online kurser er kompakt og fokuseret, men vi prioriterer altid aktiviteter med fokus på dialog, interaktion og fælles forståelse også. Vi forudsætter at deltagerne har læst “Fugleperspektivet” og har det tilgængeligt til at referere til. Forvent derfor gerne et vist tempo på kurserne. 

Ca. en uge efter kurset tilbyder vi deltagerne et et-times retrospektiv til opfølgning- og afklaringsspørgsmål. Dette er ikke obligatorisk, men det skaber mulighed for at kunne stille spørgsmål inden den afsluttende online test. 

Det er vores erfaring at formatet af 2 x 3 timers online undervisning udgør det maximale som deltagere kan drage udbytte af på en dag. Det er derfor vigtigt at deltagere prioriterer tid til forberedelse for at få det fulde udbytte af kurset. For at sikre tilstrækkelig interaktion mellem underviseren og deltagerne vælger vi enten en begrænsning på 10-12 deltagere til et kursus eller vi indsætter en ekstra underviser til hold med et større antal end dette.

Kursuspriser og betingelser

 • Alle offentlige Agile Lean Leadership certificerede et-dages kurser fås med rabat ved tidlig bestilling til EUR 640, USD 800, NOK/SEK 6,500 eller DKK 4,800, hvis der tilmeldes tidligere end en måned før. Efterfølgende er priserne: EUR 720, USD 900, NOK/SEK 7,200 eller DKK 5,400.*
 • Alle offentlige Agile Lean Leadership certificerede to-dages kurser (ALLSM eller ALLPO) fås med rabat ved tidlig bestilling til EUR 1,215, USD 1,500 eller DKK 9,000, hvis der tilmeldes tidligere end en måned før. Efterfølgende er prisen EUR 1,350, USD 1,650, NOK 15,900 eller DKK 10,000.
 • Alle priser er eksklusive dansk moms (VAT).
 • Kurserne inkluderer måltider, kursusmateriale, kursusbevis, adgang til online ressourcer og gratis deltagelse i opfølgningsevents de efterfølgende to år.
 • Deltagere kan vælge at tage en eksamen efter hvert endt kursus. Dette består af at aflevere en skriftlig opgave til vurdering og bedømmelse af instruktøren samt af en uafhængig instruktør. Kursisterne vil modtage kommentarer og en bestået/ikke-bestået angivelse, der gives ikke karakterer. Examinering koster EUR 160, USD 190, NOK/SEK 1.600 eller DKK 1.200.
 • Registrering via email på info@agileleanhouse.com, fakturaer sendes ud fra den organisation, der arrangerer kurserne. Betaling skal være modtaget inden kurset starter.
 • Afbestillingspolitik: Registrering kan afbestilles op til en måned før kursets opstart uden ekstra omkostninger. Afbestilling, der finder sted mellem en måned og to uger før kursets opstart faktureres med 50% af kursets pris. Afbestilling, der finder sted indenfor de sidste to uger inden kursets opstart, faktureres med fuld pris. Der kan forhandles overflytning til et senere kursus i tilfælde af uforudsete hændelser.
 • For at kunne tage del i gratis events beder vi venligst deltagere om at registrere sig via email på info@agileleanhouse.com. Registreringen kan afbestilles op til 24 timer før eventet. Efter dette vil et udeblivelsesgebyr på EUR 55, USD 65, NOK/SEK 550 eller DKK 400 blive faktureret.
 • Kurserne tilbydes også som interne, on-site kurser for organisationer og firmaer. Der er oftest et krav om minimum 10 deltagere. Hvis du er interesseret i dette kontakt os da venligst for yderligere information, via email her… eller find den rigtige kontaktperson her…

*Med undtagelse af Agile Lean Leadership Executive Kurset som fås med rabat ved tidlig bestilling til EUR 825, USD 1000, NOK/SEK 8,300 eller DKK 6,100 når kurset registreres mere end en måned før kursusstart. Efterfølgende er priserne: EUR 920, USD 1,100, NOK/SEK 9,300 eller DKK 6,800.*

Print Friendly, PDF & Email