ID 184953132 © Galina Zhigalov / Dreamstime

Vores online kurser følger et lidt andet forløb sammenlignet med de fysiske kurser, fordi det virtuelle format lægger op til en en helt anden kursus gennemgang.

Et fysisk kursus varer en hel arbejdsdag, til sammenligning består det tilsvarende online kursus af 2 x 3 timers undervisning, der følger denne tidsplan: 8:30-11:30 og 12:30-15:30. Et online kursus består af seks lektioner med ti minutters pause imellem hver lektion. 

For at kompensere for den kortere undervisningstid på online kurser, er det nødvendigt at deltagerne laver nogle forberedelser på forhånd. Ved de fleste kurser medfølger et “Fugleperspektiv” som er en skriftlig gennemgang af kursets indhold. Ved nogle kurser vil der dog i stedet for læsemateriale være en video, der introducerer kurset. Når materialet er læst eller set vil der være et opfølgende spørgeskema at udfylde, der har til formål at sikre den bedst mulige læring. Den tredje og sidste del af forberedelsen består af at nedskrive 3-5 spørgsmål, som medbringes til undervisningen om emner, der kan diskuteres eller gennemgås. Det er vores erfaring at aktiv forberedelse giver kursister en langt større forståelse for kursets indhold.

Indholdet på vores online kurser er kompakt og fokuseret, men vi prioriterer altid aktiviteter med fokus på dialog, interaktion og fælles forståelse også. Vi forudsætter at deltagerne har læst “Fugleperspektivet” og har det tilgængeligt til at referere til. Forvent derfor gerne et vist tempo på kurserne. 

Ca. en uge efter kurset tilbyder vi deltagerne et et-times retrospektiv til opfølgning- og afklaringsspørgsmål. Dette er ikke obligatorisk, men det skaber mulighed for at kunne stille spørgsmål inden den afsluttende online test.

Det er vores erfaring at formatet af 2 x 3 timers online undervisning udgør det maximale som deltagere kan drage udbytte af på en dag. Det er derfor vigtigt at deltagere prioriterer tid til forberedelse for at få det fulde udbytte af kurset. For at sikre tilstrækkelig interaktion mellem underviseren og deltagerne vælger vi enten en begrænsning på 10-12 deltagere til et kursus eller vi indsætter en ekstra underviser til hold med et større antal end dette.