Dette kursus er første skridt i at forstå Agile Lean Leadership (ALL). Det er ikke nødvendigt at have gennemgået en tidligere Agile eller Scrum uddannelse. De fundamentale mønstre og perspektiver inden for Scrum, Agile og Lean tænkning bliver grundigt gennemgået og diskuteret inklusiv fordelene ved paradigmet. Dette inkluderer også en markering af forskellen mellem denne tænkning og traditionel ledelse, i særdeleshed den Neo-Tayloristiske tilgang. Læs en PDF beskrivelse af kurset her…

Find de andre kurser her:

Agile Lean Leadership kontekst

Meget arbejde i dag befinder sig indenfor det Komplekse Domæne, hvor der ikke findes tidligere eksempler til at sammenligne med, og hvor løsninger muligvis skal findes gennem systematisk eksperimenteren. Under sådanne omstændigheder fungerer traditionelle plandrevne tilgange ikke, hvilket kræver et paradigmeskifte i forhold til den måde organisationer fungerer og den måde arbejde bliver udført. Dette modul beskriver begrænsningerne ved traditionel planlægning og introducerer organisatoriske koncepter, der effektivt kan hjælpe med at håndtere komplekst arbejde. 

Scrum og Agile mønstre

En indgående gennemgang af alle de fundamentale mønstre inden for Agile og Lean eksemplificeret med Scrum. Dette giver en forståelse for de rammer, som sættes inden for Scrum med det formål at give optimale arbejds- og produktionsforhold:  Sprints, kvalitet, roller, begivenheder og artefakter. Andre typer arbejde end projekter og produktudvikling bliver adresseret. Kanban bliver forklaret. 

Komplekst arbejde er som udgangspunkt svært at komme med forudsigelser om, men ikke desto mindre er der måder, hvorpå der systematisk kan udvikles en fælles evne til at estimere baseret på fragmenteret viden. Metoderne bliver gennemgået. 

Kursusemner

 • Hvordan tænker folk? Hvorfor er der nogle, der virker til at præstere på højt niveau og nyder deres arbejde, mens andre virker middelmådige og får meget begrænset glæde fra deres arbejde? En taktil øvelse for at få en fornemmelse for konstant forbedring, selv-organisering og flow. 
 • Konstant forbedring – Empirisk process kontrol, Demings PDSA Cirkel.
 • Den historiske baggrund for Agile og Lean – Gennemgang af ‘The Agile Manifesto’, Toyotas Produktionssystem, Lean Tænkning, skabelsen af Scrum, Den Lærende Organisation, Lean Startup.
 • Kompleksitetsteori – Cynefin og andre modeller. Hvorfor meget arbejde i den moderne verden falder indenfor det komplekse domæne. Hvorfor traditionel planlægning er utilstrækkelig i forhold til at løse komplekse problemer på en effektiv måde. Hvorfor den Neo-Tayloristiske tilgang med  topstyret kontrol uvægerligt vil fejle, når omstændighederne er omskiftelige.
 • Kernen af Scrum og Agile – Rammerne: Iterationer (Sprints og kadencer), tydelig definition af hvornår noget er “færdigt”. Tydelige roller, tydelige processer, radikal transparens og disciplineret refleksion. Den “Tjenende Leder”. 
 • De klassiske Agile Roller  Tydelig ansvarsfordeling og mandat: 
  • PO’en: Team Kaptajn, Product Owner, Commanding Officer eller CEO; har det strategiske ansvar, prioritering.
  • SM’en: Team Master, coach, Executive Officer eller COO; har det operationelle ansvar, den tjenende leder.
  • Teamet eller medarbejderne; ansvarlig for den taktiske, fagligt kompetente udførelse og selvorganisering.
 • Retrospektiv og konstant læring – Kaizen og Kaikaku, små skridt og store spring. Disciplineret refleksion.
 • I det virkelig liv – Håndtering af unplanlagte, tilbagevendende eller event-drevne aktiviteter. Koordinering og delegering til andre Teams, afdelinger og leverandører. Eskalering. 
  • Kanban, workflow, Begræns igangværende arbejde (WIP limit), synlighed
  • Krisehåndtering, Hvordan man arbejder med en “besætning” (på engelsk crews)
 • Forudsigelighed – dets vigtighed. Forskellige Estimeringsmetoder, fordele og ulemper, usikkerhed. At opbygge pålidelige og forudsigelige sprints eller kadancer. En øvelse i estimering.

Agenda

 • Opvarmning, "tuning in", planen og backloggen for dagen
 • Introduktion
 • En øvelse i konstant forbedring og empirisk process kontrol
 • Hvorfor Scrum, Agile og Lean, lidt om kompleksitet
 • Et Scrum eventyr, en tur hen over Scrum landskabet
 • Scrum roller og ansvar
 • Scrum aktiviteter og værktøjer
 • Lidt om Kanban
 • Få fælles forståelse, planlægning og estimering
 • En øvelse i estimering
 • Refleksion, spørgsmål, afrunding
Køb kurset via https://agileleanshop.com/introduction-to-agile-lean-leadership-one-day-info eller kontakt info@agileleanhouse.com

Kursuspriser og betingelser

 • Alle offentlige Agile Lean Leadership certificerede et-dages kurser fås med rabat ved tidlig bestilling til EUR 640, USD 800, NOK/SEK 6,500 eller DKK 4,800, hvis der tilmeldes tidligere end en måned før. Efterfølgende er priserne: EUR 720, USD 900, NOK/SEK 7,200 eller DKK 5,400.*
 • Alle offentlige Agile Lean Leadership certificerede to-dages kurser (ALLSM eller ALLPO) fås med rabat ved tidlig bestilling til EUR 1,215, USD 1,500 eller DKK 9,000, hvis der tilmeldes tidligere end en måned før. Efterfølgende er prisen EUR 1,350, USD 1,650, NOK 15,900 eller DKK 10,000.
 • Alle priser er eksklusive dansk moms (VAT).
 • Kurserne inkluderer måltider, kursusmateriale, kursusbevis, adgang til online ressourcer og gratis deltagelse i opfølgningsevents de efterfølgende to år.
 • Deltagere kan vælge at tage en eksamen efter hvert endt kursus. Dette består af at aflevere en skriftlig opgave til vurdering og bedømmelse af instruktøren samt af en uafhængig instruktør. Kursisterne vil modtage kommentarer og en bestået/ikke-bestået angivelse, der gives ikke karakterer. Examinering koster EUR 160, USD 190, NOK/SEK 1.600 eller DKK 1.200.
 • Registrering via email på info@agileleanhouse.com, fakturaer sendes ud fra den organisation, der arrangerer kurserne. Betaling skal være modtaget inden kurset starter.
 • Afbestillingspolitik: Registrering kan afbestilles op til en måned før kursets opstart uden ekstra omkostninger. Afbestilling, der finder sted mellem en måned og to uger før kursets opstart faktureres med 50% af kursets pris. Afbestilling, der finder sted indenfor de sidste to uger inden kursets opstart, faktureres med fuld pris. Der kan forhandles overflytning til et senere kursus i tilfælde af uforudsete hændelser.
 • For at kunne tage del i gratis events beder vi venligst deltagere om at registrere sig via email på info@agileleanhouse.com. Registreringen kan afbestilles op til 24 timer før eventet. Efter dette vil et udeblivelsesgebyr på EUR 55, USD 65, NOK/SEK 550 eller DKK 400 blive faktureret.
 • Kurserne tilbydes også som interne, on-site kurser for organisationer og firmaer. Der er oftest et krav om minimum 10 deltagere. Hvis du er interesseret i dette kontakt os da venligst for yderligere information, via email her… eller find den rigtige kontaktperson her…

*Med undtagelse af Agile Lean Leadership Executive Kurset som fås med rabat ved tidlig bestilling til EUR 825, USD 1000, NOK/SEK 8,300 eller DKK 6,100 når kurset registreres mere end en måned før kursusstart. Efterfølgende er priserne: EUR 920, USD 1,100, NOK/SEK 9,300 eller DKK 6,800.*

Print Friendly, PDF & Email