Det at arbejde inden for det komplekse domæne kræver en omstilling i forhold til måden, vi ser verden og vores arbejde på, men hvis vi tør tage denne udfordring op, er det også muligt at opnå store og værdifulde resultater i forhold til indsatsen. Rigtig meget kan lade sig gøre, når folk med fælles værdier, arbejder sammen mod fælles mål. 

Der er naturligvis ikke to organisationer, der er ens eller står med de samme behov, men det er vores erfaring at alle organisationer kan opleve et løft og endda en transformation gennem god uddannelse, vejledning og coaching samt understøttet af relevante værktøjer, software eller rent fysiske.

Uddannelse

Vores uddannelsesprogram leverer en grundig forståelse i både de teoretiske og praktiske aspekter af at implementere Agile Lean mønstre i en organisation.

Introduktionskursus

Første skridt er at forstå grundprincipperne. Hvad er en Agile Lean tankegang? Hvorfor er den nødvendig og hvordan fungerer den? Det næste skridt er at sætte sig ind i hovedprincipperne bag tilgangen: tværfunktionelle teams, radikal gennemskuelighed, feedback og feedforward, konstant forbedring. Læs om ALL Introduktionskurset her…

Foundation

Foundation kurset giver den historiske baggrundsviden bag de forskellige ledelsestilgange og fokuserer på “tjenende ledelse” som et helt centralt begreb for Agile Lean organisationer. Kurset forholder sig til, hvordan den indre motivation viser sig, når folk engagerer sig, præsterer og glæder sig over deres arbejde. Kurset belyser værdierne, principperne og metoderne bag Agile Lean Leadership, især dem der har at gøre med at skalere Scrum, Agile og Lean ud i hele organisationen. Læs om ALL Foundation kurset her…

Practition 

Dette kursus omhandler de praktiske aspekter omkring arbejdsmønstre, templates og møde-agendaer, som alle er en del af kunne implementere Agile-Lean Leadership.
Casestudier og praktiske anvendelsesmuligheder diskuteres og sammenholdes med empirisk evidens, der demonstrerer værdien ved ALL. Læs om ALL Practition kurset her…

Teams og Specifikationer

Det at arbejde i tværfunktionelle teams ses som en stor fordel i ALL, men konceptet er ofte nyt for mange organisationer. Disse to moduler handler blandt andet om, hvordan teams skaber specifikationer og modulet viser desuden, hvordan teammedlemmerne kan samarbejde med andre interessenter med det højere formål at opnå en fælles forståelse og fælles mål.
For at læse mere om ALL Teams, se her… og for ALL Specifications, læs her…

Coaching og mentoring

ALL handler i højere grad om praksis end teori, så vores team af erfarne specialister er tilgængelige i forhold til at hjælpe med on-site i de indledende faser af en implementering og i forhold til løbende support. Læs mere her…

Værktøjer

Agemba er et cloud-baseret software værktøj designet af Agile Lean eksperter med det formål at hjælpe organisationer af alle slags til at kunne arbejde mere effektivt. Det stiller redskaber til rådighed, der faciliterer samarbejde i realtid og gør information let tilgængelig og overskuelig. For mere information se Agemba. website her…

ALL Netværk

Agile Lean Leadership stiller praktisk hjælp til rådighed gennem et netværk af professionelle undervisere, coaches og mentorer. Hvis du er interesseret i at være en del af dette, kontakt os da på info@agileleanhouse.com