Vi oplevede alle udfordringerne med Neo-Taylorist management tænkning, og efter at have arbejdet med Agile og Lean i mange år, syntes kontrasten tydelig og konturerne af en frem begyndte at vise sig i tågen.

 “Management 3.0”, “Radical Management” og “Fourth Generation Management” er blot et udpluk af nyere forsøg på at optimere måden, hvorpå organisationer fungerer på. Hver af dem indeholder uden tvivl værdifuld indsigt, men hvis vi fjerner fokus et øjeblik fra teoretikerne og de lærde og i stedet ser på dem, der sidder midt i komplekse projekter med fragmenteret eller ingen forudgående viden at arbejde med, så kan vi se, at der stadig er rigtig meget at lære. 

Dette er grunden til at en flok ydmyge Scrum trænere og coaches fra Skandinavien har brugt tid på at reflektere over deres mangeårige praktiske erfaring og har udviklet en kunden-først, team-centreret tilgang, som de er overbevist om, kan gøre en reel forskel i hverdagen. 

Hvorfor har vi søsat dette projekt?

De, der startede Agile Lean Leadership, har deres rødder i den skandinaviske forretningsverden og har mange års erfaring på både godt og ondt. De har arbejdet meget udenfor deres egne lande og har interageret med mange kulturer og værdisystemer. De opdagede for en årrække siden Scrum og blev udfordret og imponeret af dette, nok til at blive Certificerede Scrum Trænere, hvilket de har gjort stor brug af. 

Under træningskurser og coachingforløb de senere år er de blevet udspurgt om, hvordan Agile og Leans metoder på bedste vis kan udvides til at bruges bredere i organisationer end blot indenfor Scrums hjemmebane som er produktudviklingen. 

De har også en fælles opfattelse af at en kort magtdistance er at foretrække, at der skal være plads til eksperimentering, samt at individet bør ses i de større sammenhænge. Det blev derfor konkluderet at i ægte teamwork, så er det som dette citat fra Aristoteles: “Helheden er større end summen af de enkelte dele.” Det skal forstås på den måde, at ved at opmuntre teammedlemmer til at bidrage og tage ansvar, så vil resultaterne helt naturligt blive bedre, end det kan opnås ved traditionel topstyret, detailplanlagt ledelse, hvor teammedlemmer får begrænset mandat til at udføre ting, muligheder for at tage egne beslutninger eller initiativ. 

Overgangen fra den industrielle tidsalder til idag, hvor der er meget vidensbaseret arbejde er stadig en rivende udvikling. I denne udvikling er den største forhindring, vi ser, de traditionelle magtstrukturer, der har et overdrevent fokus på planlægning og overholdelse af disse planer, samt det at se individer som “ressourcer” i stedet for som sansende mennesker. Tiden er nu inde til at udvikle folks immanente motivation og igennem dette at hjælpe organisationer med at forbedre deres resultater for alle involverede. 

Det er let at overkomplicere forandringsprocessen. Vi gør derfor implementeringen af mønstre fra Agile og Lean så enkel som muligt. Redskaberne er et konsolideret sæt værdier og principper, mønstre og praksis-tilgange, som skaber gennemsigtighed, ansvarlighed og tydeligt definerede roller. 

“Alt bør gøres så simpelt som muligt, men ikke mere simpelt end det.” – Albert Einstein