GRATIS WEBINAR: Praktisk erfaring i at håndtere Team udfordringer

Onsdag d. 9 juni, 2021, kl 19:00 CET. Varighed 1 time

Værter: Robert Fujdiar, Leise Passer Jensen og Tom Mellor

Når der samarbejdes, vil der altid være potentiale for både harmoni og disharmoni. I agile teams, på trods af forventninger om forbedringer, gennemsigtighed og gensidig respekt, er der ofte problemstillinger, der alligevel skal håndteres, som kan skabe ubehagelige situationer eller endda direkte konflikt. 

På dette webinar bidrager tre erfarne agile coaches med deres erfaringer og tilbyder principper og retningslinjer for, hvordan man kan håndtere team udfordringer og kultivere samarbejdende teams. 

Nogle af de problemstillinger, der vil blive addresseret er: 

  • Hvem tager den endelige beslutning?
  • Dominerende og passive personligheder
  • Konflikter indenfor teamet
  • Udfordringer på basis af forskelligheder i kompetencer
  • Et forkert rammeværk til teamet (Kanban vs Scrum etc.)

Kom og deltag på dette et-times webinar. Du kan tilmelde dig via Meetup:

Webinaret vil blive afholdt på engelsk.

 

 

 

Practical Experience in Dealing with Team Challenges

Wednesday, Jun 9, 2021, 7:00 PM

Online event
,

20 Members Attending

Wherever people interact there is potential for harmony and disharmony. In Agile teams, despite the expectation of collaboration, transparency and respect for each other, there are often issues to resolve that create uncomfortable situations and even outright conflict. In this webinar we look at some of those situations, consider potential root cau…

Check out this Meetup →

Print Friendly, PDF & Email