Dette kursus viser den progressive leder, hvordan Agile Lean Leadership (ALL) kan indføres og ændre en organisation til det bedre. Kurset demonstrerer, hvordan principper fra Agile og Lean kan skaleres, så de kan bruges ikke bare i et enkelt Team, men i hele organisationen, i store projekter og i situationer, hvor der er brug for, at et enkelt Team håndterer flere arbejdsstrømme.

Dette kursus beskriver alle detaljer og de praktiske aspekter ved overgangen fra den ene ledelsesform til den anden; kurset besvarer spørgsmålene omkring Hvorfor, Hvem, Hvad og Hvornår, samt viser kontrasten til den Neo-Tayloristiske tænkning.

ALL Foundation forudsætter at deltageren har en viden om Agile og Lean tænkning. Det er for folk som er Scrum Mastere eller Product Ownere eller som har taget kurset ALL #1 Introduction. Læs den fulde beskrivelse af kurset her…

Find de andre kurser her:

Udfordringen

Forandring i en organisation er altid svær. I flere årtier har den Neo-Tayloristiske, reduktionistiske måde at se organisationer på domineret ledelsestænkning, hvilket har skabt et syn på organisationer som værende kæmpe maskiner, der kan programmeres af kompetente eksperter. Sideløbende med dette opstod tanken om den imperialistiske leder, både den bureaukratiske og den heroiske type. Den største konsekvens af disse idéer er en afledt tanke om at adskille tænkning og udførelse, hvilket medfører at folks håndværksmæssige faglige stolthed forsvinder sammen med deres følelse af medbestemmelse, og nogle gange påvirker det også deres oplevelse af egentligt at arbejde for et formål.

Denne tilgang har måske fungeret godt inden for masseproduktion eller forskellig typer af handel, men i nutidens højteknologiske verden med innovativ udvikling, er udfordringerne meget mere komplekse og den gennemsnitlige medarbejder er langt mere uddannet og har langt mere ansvar. Derfor er organisationer, der i dag står overfor nye og komplekse udfordringer, nødt til at lære, hvordan de kan organisere sig på måder, der tillader dem at tilpasse sig og overleve i hidtil uudforsket terræn. Her kan viden være fragmenteret eller ikke-eksisterende, hvilket kræver eksperimentering og analyse for at kunne navigere.

Heldigvis så kræver løsningen mere almindelig fornuft end atom-videnskab. Rent faktisk, så selvom ALL i den grad ser frem ad og arbejder innovativt, så afspejler det også tidligere tider hvor fagmænd blev respekteret for deres færdigheder og vist tillid i forhold til at have ansvaret for at udføre deres arbejde godt. Nutidens fagmænd inkluderer ingeniører, designere, teknologer og forskere, men idéen er den samme: topstyret ledelse med orden og kontrol bør mindskes og ansvar skal gives tilbage til de, der udfører arbejdet. Gør dem ansvarlige over for deres team, men tillad dem at løse deres egne problemstillinger med minimal udefrakommende styring.

Agile Lean Leadership Foundation viser deltagere grundlaget for at opbygge en organisation, som:

De følgende principper og modeller bruges

 • Cynefin i forhold til kompleksitet og meningsskabelse
 • Systemtænkning
 • Designtænkning
 • Beyond Budgeting
 • To-delt Ledelse
 • Lean-tænkning, Scrum og Kanban
 • Den Lærende organisation

Målgruppe

Ambitiøse ledere på mellem- og topniveau, som gerne vil have de fordele Agile Lean Leadership tilbyder.

Læringsmål

Agile Lean kontekst

At forstå den historiske baggrund for ledelse og ‘management’. At forstå hvordan kompleksitet har ændret vores måde at arbejde på og er anti-tesen til det dominerendeNeo-Tayloristiske ledelsesparadigme med fokus på detailplanlægning og monitorering. At forstå forskellen på indre versus udefrakommende motivation.

Agile Lean Leadership, værdier og principper

 • Cynefin om kompleksitet og "sense-making"
 • Systems Thinking
 • Beyond Budgeting
 • Lean thinking, Scrum og Kanban
 • The Learning organization

Agile Lean Leadership, organisation

Principper og god praksis når organisationer skal designes. Vi starter i periferien, hvor de reelle kunder og klienter er og arbejder ind mod service-teamene i midten. Vi gennemgår, hvordan problemer og muligheder bedst håndteres og muligvis eskaleres.

Indhold

 • Åbningsspillet
 • Hvad er fordelene for os? Vi forholder os til realiteterne, hvad er udfordringerne og fordelene ved ALL, hvorfor giver det mening?
 • Kompleksitet - Teori, Cynefin i detaljer. Hvordan tankesættet kan anvendes i det daglige, og hvordan den rette tilgang til løsninger kan vælges i de forskellige sammenhænge.
 • Den historiske baggrund for management og ledelse - Hvordan endte vi her? Hvordan Neo-Taylorisme blev så indflydelsesrig og konsekvenserne deraf. Hvor stammer Agile og Lean fra? Lean tænkning, Scrum og Kanban, System-tænkning, Beyond Budgeting, Den Lærende organisation.
 • Fremelsk den indre motivation og team arbejde. De fleste ønsker i bund og grund at arbejde for et formål, at have en vis grad af selvbestemmelse og at opnå mestring af færdigheder. Men sørg også for, at der en vis grad af strukturer og procedurer til at sikre at ingen bare tiltager sig magt.
 • Agile Lean Leadership, de fire værdier og 16 principper - Klart formål og en tydelig vision. Man skal kunne se kunden i en lige linie hele tiden, kommuniker tydeligt hvem der betjenes og hvorfor. Ledelse i komplekse domæner, organisationen som en kompleks organisme. Sammenknyt teams og organisationen med fælles mål og værdier, ikke med regler og regulativer. Fokuser på bæredygtighed og robusthed, at ting fungerer i det lange løb og på trods af forandringer. Opbyg psykologisk sikkerhed og led med det formål at lære.
 • ALL’s organisatoriske framework - Vi har defineret Cirkler som generaliserede Teams, der kan have Relationer i et netværk. Det Primære fokus er på at betjene kunden, at tage beslutninger og at eskalere disse. Håndtering af Problemstillinger, der går på tværs af Teams.
  • Fordelen ved et hierarki af Cirkler Resolutions Cirkler forhold.
  • Fordelen ved laug (Sekundære Cirkler). Der håndterer færdighedsbaserede, tværgående problemstillinger.
  • Fordelen ved manifester for Cirkler og Relationer.
  • Det Organisatoriske Kort over Relationer - der viser Cirkler og Relationer.

 • Rollerne i ALL
  • Det to-delte ledelsesmønster, arvet fra Scrum.
 • Hvad gør man i de særlige situationer, hvor der er brug for at Skalere Op (flere Teams og en backlog) eller at Skalere Ned (Et Team og flere backlogs)?
 • Aktivitet: en ALL organisation opbygges . Der laves et business case canvas og en overordnet plan for hvordan Agile Lean Leadership kan implementeres.

“Fristelsen til at lede som en skakmester … er nødt til at vige til fordel for at lede som en gartner.”– Stanley McChrystal

Kursuspriser og betingelser

 • Alle offentlige Agile Lean Leadership certificerede et-dages kurser fås med rabat ved tidlig bestilling til EUR 640, USD 800, NOK/SEK 6,500 eller DKK 4,800, hvis der tilmeldes tidligere end en måned før. Efterfølgende er priserne: EUR 720, USD 900, NOK/SEK 7,200 eller DKK 5,400.*
 • Alle offentlige Agile Lean Leadership certificerede to-dages kurser (ALLSM eller ALLPO) fås med rabat ved tidlig bestilling til EUR 1,215, USD 1,500 eller DKK 9,000, hvis der tilmeldes tidligere end en måned før. Efterfølgende er prisen EUR 1,350, USD 1,650, NOK 15,900 eller DKK 10,000.
 • Alle priser er eksklusive dansk moms (VAT).
 • Kurserne inkluderer måltider, kursusmateriale, kursusbevis, adgang til online ressourcer og gratis deltagelse i opfølgningsevents de efterfølgende to år.
 • Deltagere kan vælge at tage en eksamen efter hvert endt kursus. Dette består af at aflevere en skriftlig opgave til vurdering og bedømmelse af instruktøren samt af en uafhængig instruktør. Kursisterne vil modtage kommentarer og en bestået/ikke-bestået angivelse, der gives ikke karakterer. Examinering koster EUR 160, USD 190, NOK/SEK 1.600 eller DKK 1.200.
 • Registrering via email på info@agileleanhouse.com, fakturaer sendes ud fra den organisation, der arrangerer kurserne. Betaling skal være modtaget inden kurset starter.
 • Afbestillingspolitik: Registrering kan afbestilles op til en måned før kursets opstart uden ekstra omkostninger. Afbestilling, der finder sted mellem en måned og to uger før kursets opstart faktureres med 50% af kursets pris. Afbestilling, der finder sted indenfor de sidste to uger inden kursets opstart, faktureres med fuld pris. Der kan forhandles overflytning til et senere kursus i tilfælde af uforudsete hændelser.
 • For at kunne tage del i gratis events beder vi venligst deltagere om at registrere sig via email på info@agileleanhouse.com. Registreringen kan afbestilles op til 24 timer før eventet. Efter dette vil et udeblivelsesgebyr på EUR 55, USD 65, NOK/SEK 550 eller DKK 400 blive faktureret.
 • Kurserne tilbydes også som interne, on-site kurser for organisationer og firmaer. Der er oftest et krav om minimum 10 deltagere. Hvis du er interesseret i dette kontakt os da venligst for yderligere information, via email her… eller find den rigtige kontaktperson her…

*Med undtagelse af Agile Lean Leadership Executive Kurset som fås med rabat ved tidlig bestilling til EUR 825, USD 1000, NOK/SEK 8,300 eller DKK 6,100 når kurset registreres mere end en måned før kursusstart. Efterfølgende er priserne: EUR 920, USD 1,100, NOK/SEK 9,300 eller DKK 6,800.*

Print Friendly, PDF & Email