Free photo 90036255 © creativecommonsstockphotos – Dreamstime.com

Deltagere i Agile Lean Leaderships uddannelseskurser kan vælge at gå til en lille skriftlig eksamen efter hvert endt kursus. Denne består af en skriftlig opgave, som bliver bedømt af kursus instruktøren samt af en uafhængig instruktør. Kursisterne modtager kommentarer og en bestået/ikke-bestået vurdering, karakterer gives ikke. Eksamineringen koster EUR 160, USD 180 eller DKK 1,200.

Formålet med dette ekstra skridt er at give kursisterne mulighed for at udvise en dybere forståelse af stoffet end det de sædvanlige multiple-choice spørgeskemaer tillader. Samtidig giver det at gennemføre opgaven kursisten en dybere forståelse af de principper og praksisser, der bliver undervist om på kurset. 

Kursister kan bruge eksamenen til at fremvise, hvad de personligt har fået ud af og opnået gennem kurset og til at få inspiration til videre læsning og fordybelse. Hvis man inkluderer den beståede eksamen i et CV viser man desuden initiativ og demonstrerer færdigheder, der kan være vigtige for fremtidige arbejdsgivere. 

Detaljer

Hvert træningskursus har en samling eksamensspørgsmål, som dækker emner fra kurset. Et spørgsmål kan være en sammenfatning af et scenarie, der beskriver en specifik situation og beder kursisten om at foreslå en måde at håndtere situationen på. Det kan også være en beskrivelse af en usædvanlig situation, hvor standard praksisser ikke er tilstrækkelige, hvilket kræver at studenten foreslår tilpasninger eller kompromiser. Endelig kan et spørgsmål også lægge op til innovation, og f.eks. bede kursisten om at finde en ny måde at fremvise data på eller organisere et møde på. Spørgsmålene er formuleret på engelsk.

Eksamenerne består af fire (4) eller fem (5) spørgsmål, svarene bør være på 1000 – 1500 ord for hvert spørgsmål. Illustrationer (tegninger, skitser, fotos) må meget gerne inkluderes men tæller ikke med i ordoptællingen. Svarene kan skrives på engelsk eller en af de følgende sprog: norsk, dansk, svensk eller tysk. Kursisten har fire (4) uger til at gennemføre den skriftlige opgave. Opgaven sendes til denne mailadresse: survery@agileleanhouse.com

Hvis en kursist oplever, at et spørgsmål er uklart (hvilket kan ske), så er det muligt og der opmuntres til, at der stilles afklarende spørgsmål før opgaven skrives. Op til fem skriftlige spørgsmål vil blive besvaret af en af instruktørerne.

Et typisk essay format er: 

  • Gør rede for, hvordan problemstillingen forstås
  • Skitser løsningen i store træk
  • Forklar detaljerne bag løsningen

Når kursisten afleverer den færdiggjorte eksamen, vil to eksperter indenfor emnet (to af de akkrediterede Agile Lean Leadership trainers) gennemlæse det, blive enige om en bestået/ikke bestået afgørelse og komme med kommentarer. 

Kursisterne kan bruge den skriftlige tilbagemelding på en hvilken som helst måde de ønsker; tilbagemeldingen er i princippet åben, dvs. at der ikke er copyrights eller intellectual property på den. Kursisten kan tillade Agile Lean Leadership at publicere tilbagemeldingen på websiden enten anonymt eller med kildeangivelse. Agile Lean Leadership kan bede om kursistens tilladelse til at offentliggøre selve besvarelsen eller dele af den i andre publikationer – naturligvis med kildehenvisninger.

Kursisten kan tage en eksamen igen hvert år med nye spørgsmål, hvis det ønskes for at dokumentere et fortsat engagement.