Agile Lean Leadership (ALL) sætter organisationer i stand til at forholde sig fleksibelt og modstandsdygtigt i en omskiftelig verden. ALL tilbyder en gennemprøvet og innovativ tilgang til arbejde, som skaber sammenhæng i forhold til organisationens formål og hjælper med at skabe konsekvent værdi, for de der investerer tid og penge i organisationen.

Udfordringen

Agil praksis og Scrum i særdeleshed er i dag meget brugt og bredt accepteret indenfor produktudvikling. Den mest akutte udfordring ligger i at overføre de fordele, der er opnået med dette, på projekt- og teamniveau ud i hele organisationen.

Nogle af kendetegnene ved Agile teams er total gennemsigtighed, en evne til at reagere hurtigt på forandring og en motivation til at være i konstant forbedring. Dette resulterer i en form for resiliens og det skaber holdbar værdi.

Når kompleksiteten i en organisation stiger eller organisationen står overfor en tiltagende grad af udefrakommende forandring, så opstår der et endnu større behov for at udbrede fordelene fra de agile teams ud i hele organisationen.

Arne Åhlander
Geir Amsjø
Christian Myrstad
Kurt B. Nielsen

For at hjælpe organisationer med at implementere Agile Lean Leadership har en gruppe af Skandinaviske Scrum Trænere og Coaches samlet og konsolideret mønstre og god praksis fra Agile og Lean og designet det uddannelses- og implementeringsforløb og materiale, der er beskrevet nedenfor.

Agile Lean Leadership – Løsningen

Træningskurser, support og mentorhjælp, samt softwareredskaber tilbydes for at assistere i en effektiv Agile Lean implementering. Træningen levere en slags vejviser for organisationen, samt trin-for-trin forklaringer til hvordan og hvorfor, der arbejdes på denne måde.  

Lederne er nødt til at have et stort domænekendskab, så de kan tage ansvar for deres organisation. Vi sørger for at give dem strukturerne og byggestenene til at kunne designe deres organisation, men vi tilbyder ikke en færdig tjekliste, der skal følges. 

For at kunne være effektiv er en organisation nødt til at skabe fælles værdier og formål, samt tilstrækkelig struktur for at kunne fungere forudsigeligt og optimalt. Strukturen skal kunne levere tydelige roller og forventninger med frihed til at kunne eksperimentere, lære og gøre brug af empirisk proceskontrol. Dette skaber en lærende organisation og muliggør en stor præstationsevne på teamniveau og hele vejen igennem organisationen. 

“Giv folk en chance til at være stolte af og glade for deres arbejde!” – W. Edwards Deming

Agile Lean Leadership – Indholdet

 • Circle Relationship Map

  Hvilke fordele er der i det for mig? Hvorfor bør ledere tage stilling til Agile og Lean i forhold til hele organisationen? Er der fordele ved det? Er det umagen værd?

 • Lederskabets rolle i Agile og Lean – Forstå fordele ved tydelige formål og værdier; lær hvordan disse formål og værdier kommunikeres. Forstå hvordan, der skabes psykologisk sikkerhed og gennemsigtighed, arbejd med den indre motivation, skub ansvar så langt ud i organisationen som nogen kan bære det. Fjern forhindringer.

 • Forudsætninger for en Agil og Lean organisation – Allerførst gør det trygt, derefter giv mandat til radikal gennemsigtighed. Alle bør frivilligt fortælle sandheden og vise de reelle fakta. Arbejd sammen om at opdage trusler og muligheder – et menneskeligt sensornetværk. Tillad folk at tilpasse sig. Alle bør vide, hvad der forventes af dem.

 • Princippet om det dobbelte lederskab – Eksemplificeret gennem Product Owner’en og Scrum Master’en i Scrum. Den ene med fokus på strategi; at se ud på omverdenen, hvad skal vi gøre? Og den anden med fokus på, hvordan vi skal arbejde sammen, ser ind ad på organisationen.

 • Tværfunktionelle teams eller Cirkler, der bruges igennem hele organisationen for at få arbejde udført med kvalitet og på en bæredygtig og resilient måde.

 • Værdikæden – Design Cirklernes værdistrømme med høj intern sammenhæng i teams og få eksterne koblinger til andre. Skab relationer imellem de Cirkler, hvor de delegerer produktleverancer til hinanden.

 • Den organisatoriske værktøjskasse – Et sæt strukturer, redskaber og templates, der kan facilitere udviklingen af gode organisatoriske strukturer. Analyser cirklernes afhængigheder, reaktionstid og funktionelle krav. Skab altid strukturer, der har stor intern sammenhæng og minimal ekstern kobling.

 • Den historiske baggrund for Agile Lean Leadership – gennemgang af historien og udviklingen. Der er en lang og velfunderet forhistorie.

 • Værdibaseret prioritering – Lær, hvordan du opbygger Story Maps med milepæle, udfør Kano analyser og impact-estimering for at motivere stakeholdere til at prioritere strategisk.

 • En roadmap eller vejviser  – Et sæt praktiske skridt, der kan tages for at få begyndt på processen. Hvordan der opnås kritisk masse. Fokuser på værdiskabelsen; lad andre problemstillinger være sekundære. 

“Ledere er nødt til at etablere et fælles formål og opbygge tillid indenfor en organisation.” – Stanley A. McChrystal

Print Friendly, PDF & Email