Agile Lean Leadership appetizer

Agil, kløgtig

Siden 2001 har Scrum fået stor udbredelse indenfor snart sagt alle former for projekter. I det videre perspektiv er dette flydt sammen med Agile og Lean til en stor strøm af nye måder for organisationer at organisere sig på for at være relevante i det 21. århundredes turbulente markeder og generelle forhold.

Geir Amsjø       | Arne Åhlander  | Kurt B. Nielsen

Vi har sammen med vore norske og svenske kollegaer arbejdet på at generalisere de grundlæggende værdier, principper og mønstre i Scrum, Agile og Lean, så de kan bruges på tværs af hele organisationen. Der kan høstes rigtig megen værdi ved at lære at bruge disse mønstre.

Vi kalder dette “Agile Lean Leadership” og vi vil gerne invitere til en hurtig gennemgang den 12. juni i Vejle fra kl 17:00 til ca 19-19:30. Det er gratis, og der er lidt mad, men vi beder om tilmelding på info@AgileLeanHouse.com, vi gennemgår hovedideerne:

  • Udfordringerne og de værdier, der kan opnås, den historiske baggrund
  • Hvordan organisere udefra og ind, altid med fokus på kunderne
  • Hvordan organisere teams, beslutningsgange og samspil – også med økonomidelen
  • Hvad kan man gøre i praksis. Blandt andet vil vi gennemgå et case study om RiksTV i Norge, hvor vi har været med til at transformere organisationen.
  • Hvad består Agile Lean Leadership undervisningsprogrammet af?

Vi afholder et offentligt Agile Lean Leadership – Foundation kursus i Vejle den 30. maj og i København den 31. maj. Det er et enkelt-dags modul i lederskab og organisationsopbygning, det forudsættes, at man har været igennem Certified Scrum Master eller Scrum Product Owner kurset, vores Agile Lean Leadership – Introduction kan også gøre det. Præsentation og kursus holdes af vores Certified Scrum Trainer Kurt B. Nielsen, begge dele foregår på vores firmaadresse: “Lysholt Allé 6 – DK-7100 Vejle“. Læs mere her…

Tilmelding via e-mail til info@ScrumMaster.dk. hent en PDF indbydelse her…

Print Friendly, PDF & Email