Agile Lean Leadership Netværket

Agile Lean Leadership er en måde at organisere arbejde på og derigennem opnå gode resultater. Principperne er i særlig grad relevante og anvendelige i projekter, hvor de løsninger, der skal findes er komplekse, og hvor der måske kun er brudstykker af viden tilgængelig til at løse opgaverne med. 

Agile Lean Leadership Netværket (ALLN) er blevet dannet for at kunne levere uddannelse og andre ressourcer, der kan hjælpe med at udbrede og promovere koncepterne og idéerne bag Agile Lean Leadership. En af de ressourcer der i denne forbindelse bør nævnes er værktøjet Agemba – et online værktøj der er tilgængeligt til at understøtte og assistere Agile-Lean organisationer. 

Helt konkret er formålet med ALLN at skabe og opretholde et fællesskab af folk med en fælles forståelse af ledelse og fornemmelse for, hvordan organisationer fungerer helt optimalt set. Alle vil naturligvis gerne have mest mulig værdi ud af deres indsatser, og det formål støtter vi op om.

Vores mål er at skabe en bæredygtig organisation, hvor principperne, værktøjerne og forretningsmodellerne er holdbare. En organisation, der både er modstandsdygtige over for fremtidig forandring og i stand til at udvikle sig og tilpasse sig gennem konstant læring og forbedring. ALLN-medlemskab sker gennem invitation og hviler på en dyb respekt for mennesker, hvor de forskelliges bidrag værdsættes.

Netværket udvælger et team af Værger (Guardians), der har ansvaret for den fremtidige udvikling af mønstret for ALL, inklusiv indholdet (træningsmaterialer, publikationer, videoer) og værktøjerne (især Agemba). Der er brug for mange gode kræfter for at udtænke og anlægge den rette kurs. 

Alle materialerne i netværket er åbent og tilgængeligt til at kunne tilpasses og forbedres. Ligesom open source software projects, så vil foreslåede ændringer blive stringent gennemgået af Værgerne, før de bliver sluset ind i den samlede mængde af viden eller i værktøjerne.

Detaljer

Strukturen i ALLN kan ses i denne figur:

De forskellige typer af medlemskab gennemgåes i det følgende:

Det Offentlige Netværk omkring ALL

Det Offentlige Netværk omkring ALL er den yderste ring og er gratis. Det består af organisationer eller individer, som har en interesse i Agile Lean Leadership. De har adgang til gratis ressourcer og webinarer og kan levere feedback fra tid til anden. Det offentlige netværk nyder desuden godt af rabatter på nogle produkter.

Det Primære Netværk omkring ALL

Den næste ring er det Primære Netværk omkring ALL. Via betalte abonnementer (POA) gives der adgang til indhold (træningsmaterialer, videoer, test spørgsmål etc.) til internt brug i organisationer eller til at skabe tjenester til salg i andre organisationer. 

Abonnementerne indeholder også adgang til online værktøjet – Agemba. 

Der er desuden mulighed for at organisationer tegner et abonnement, som indeholder en fastlagt mængde support og coaching, månedligt eller kvartalsmæssigt. 

Alt dette styres via en forretningsmodel, der sørger for at indtægterne deles retfærdigt og at de forskellige medlemmer i værdikæden godtgøres retteligt. 

Medlemmerne af det Primære Netværk udvælger desuden Værgerne, som fører tilsyn med udviklingen og fremtiden for hele netværket.

Værgerne

Værgerne definerer deres egen måde at arbejde på, men det kræves af dem, at de deler sig op i to undergrupper: den ene har ansvaret for det overordnede ALL-koncept og den anden har ansvaret for Agemba og andre værktøjer. Begge grupper evaluere den anden gruppes anbefalinger.

Ejerskab

Muligheden foreligger også for at blive aktionær i AgileLeanHouse A/S, hvor de lovmæssige og juridiske foretagender finder sted. I princippet er dette adskilt fra Netværket. Aktionærer har ingen særlig indflydelse på ALL strukturen eller værktøjerne, men tager i stedet del i det at drive et velfunderet forretningsforetagende, som er forsvarligt og bæredygtigt.

Anbefalinger

Selvom den teknologiske udvikling har haft fart på de sidste 20 år, så ser organisatorisk ledelse mange steder uforandret ud.

Netværket for ALL er en mulighed for at skabe samklang mellem organisationer og det arbejde de udfører; at betjene kunder på en mere effektiv måde, mens der samtidig skabes en bedre balance på arbejdspladsen og mere værdi for alle interessenter. Jeg valgte at blive et ALLN-medlem, fordi jeg tror på, at der er en bedre, mere moderne måde at drive nutiden komplekse organisationer på, og jeg er glad for at være en del af denne fremdrift. Paul Norton, MA USA.

Jeg har arbejdet med Agile discipliner, undervisning og coaching i en årrække. Jeg har også undervist sammen med Kurt Nielsen fra AgileLeanHouse en del gange. For mig er frameworket bag Agile Lean Leadership den enkleste og mest sammenhængende struktur til at opnå at få Agile og Lean principper ud i hele organisationen. Hvis vi i de mindre lande skal have en chance imod de store teknologi-mastodonter, så er vi nødt til at udmanøvrere dem. Det er derfor, at jeg er medlem af ALLN, for at hjælpe organisationer med at være modstandsdygtige og bæredygtige. Christian Myrstad, Oslo Norway.

Jeg tilbragte de år, der har formet mig mest i en organisation, der var centreret omkring selvstændige mennesker og teams og som havde stort fokus på at levere værdi til organisationen og til klienterne og på at fjerne unødig spild. Lige siden da, har jeg undret mig over, hvorfor vores samfund accepterer det store spild de top-tunge, bureaukratiske organisationer skaber. I 2014 arbejdede jeg for første gang sammen med Kurt, og jeg var glad for at finde en medspiller, der tænkte, ligesom jeg. Vi introducerede Scrum for den virksomhed, jeg arbejdede for dengang og jeg har arbejdet med Scrum og Agile teams og organisationer i roller som både, Scrum Master, Product Owner, line manager og agil coach lige siden. Jeg har coached en række både tekniske og ikke-tekniske teams og holdt en del kurser de sidste seks år før jeg formelt sluttede mig til ALL netværker og samarbejdede med Kurt og Christian fra sommeren af 2020. Anja Warich, Norge

Jeg har i mange år været passioneret omkring at hjælpe organisationer og teams især med at blive mere agile. Jeg kom i kontakt med et netværk at organisationer med samme formål (The Agile Undistrial Complex), da jeg startede min egen virksomhed AgiliT i 2018 og samtidig begyndte at udvide mit professionelle netværk globalt. Det er via denne vej, at jeg indirekte blev introduceret til AgileLeanHouse, Agile Lean Leadership Patterns og netværket ALLN. Jeg opdagede hurtigt, at her havde jeg fundet ligesindede, der gik i samme retning, som jeg selv. AgileLeanHouse er en virksomhed, der for mig er associeret med integritet og inviterende lederskab uden at pådutte nogen noget. Jeg er stolt over at være en del af netværket som underviser og at være med til at sprede de gode nyheder om Scrum, Agile Lean Leadership og ALL Patterns. Leise Passer Jensen, Danmark.