Agile Lean Leadership er en måde at organisere arbejde på og derigennem opnå gode resultater. Principperne er i særlig grad relevante og anvendelige i projekter, hvor de løsninger, der skal findes er komplekse, og hvor der måske kun er brudstykker af viden tilgængelig til at løse opgaverne med. 

Agile Lean Leadership Netværket (ALLN) er blevet dannet for at kunne levere uddannelse og andre ressourcer, der kan hjælpe med at udbrede og promovere koncepterne og idéerne bag Agile Lean Leadership. En af de ressourcer der i denne forbindelse bør nævnes er værktøjet Agemba – et online værktøj der er tilgængeligt til at understøtte og assistere Agile-Lean organisationer. 

Helt konkret er formålet med ALLN at skabe og opretholde et fællesskab af folk med en fælles forståelse for organisatorisk ledelse i komplekse sammenhænge. Alle vil naturligvis gerne have mest mulig værdi ud af deres indsatser, og det formål støtter vi op om.

Vores mål er at støtte op om bæredygtige organisationer, hvor principperne, værktøjerne og forretningsmodellerne er holdbare. Organisationer, der både er resiliente over for fremtidig forandring og i stand til at udvikle sig og tilpasse sig gennem konstant læring og forbedring.

ALLN-medlemskab sker gennem invitation og hviler på en dyb respekt for mennesker, hvor de forskelliges bidrag værdsættes.

Netværket udvælger et team af Værger (Guardians), der har ansvaret for den fremtidige udvikling af ALL, inklusiv indholdet (træningsmaterialer, publikationer, videoer) og værktøjerne (især Agemba).

Alle materialerne i netværket er åbent og tilgængeligt til at kunne tilpasses og forbedres. Ligesom open source software projects, så vil foreslåede ændringer blive stringent gennemgået af Værgerne, før de bliver sluset ind i den samlede mængde af viden eller i værktøjerne.

Agile Lean Leadership Standard Network

Et to-årigt medlemskab til ALL Standard Netværket gives til alle, der modtager en certificering efter at have færdiggjort et kursus i ALL Kursuskataloget. Medlemmer modtager væsentlige gratis ressourcer, blandt andet adgang til et bibliotek med ressourcer så vel som tilbud om årlige gratis online kurser.

Agile Lean Leadership Primary Network

Den næste ring er det Primære Netværk omkring ALL. Via betalte abonnementer (POA) gives der adgang til indhold (træningsmaterialer, videoer, test spørgsmål etc.) til internt brug i organisationer eller til at skabe undervisnings-tjenester til salg i andre organisationer. 

Abonnementerne indeholder også adgang til Agemba. 

Der er desuden mulighed for at organisationer tegner et abonnement, som indeholder en fastlagt mængde support og coaching, månedligt eller kvartalsmæssigt. 

Alt dette styres via en forretningsmodel, der sørger for at indtægterne deles retfærdigt og at de forskellige medlemmer i værdikæden godtgøres retteligt. 

Medlemmerne af det Primære Netværk udvælger desuden Værgerne, som fører tilsyn med udviklingen og fremtiden for hele netværket.

Ejerskab

Muligheden foreligger også for at blive aktionær i AgileLeanHouse A/S, hvor de lovmæssige og juridiske foretagender finder sted. I princippet er dette adskilt fra Netværket. Aktionærer har ingen særlig indflydelse på ALL strukturen eller værktøjerne, men tager i stedet del i det at drive et velfunderet forretningsforetagende, som er forsvarligt og bæredygtigt.