Tilmeld dig netværket og få adgang til viden, der kan hjælpe din organisation med at blive mere agil, modstandsdygtig og bæredygtig.

Agile Lean Leadership (ALL) er et generelt framework til at opbygge organisationer, der håndterer komplekse problemstillinger. Konceptet forbedres, udbygges og specificeres bedst ved løbende at få forskellige perspektiver og gode input fra netværkets medlemmer. På samme måde har de understøttende værktøjer som Agemba brug for løbende og forskelligartet input for at kunne udvikles i takt med de behov, der kontinuerligt opstår i Agile Lean organisationer. Der er blandt medlemmerne enighed om, at de bedste løsninger skabes gennem et åbent og aktivt samarbejde.

ALL Standard Netværk

Et to-årigt medlemskab til ALL Standard Netværket gives til alle, der modtager en certificering efter at have færdiggjort et kursus i ALL Kursuskataloget. Medlemmer modtager gratis ressourcer, blandt andet adgang til et bibliotek med artikler og optagelser samt tilbud om årlige gratis online kurser.

ALL Prime Netværk

ALL Prime Netværket består af individder og organisationer, der bruger Agile Lean Leadership og tilhørende tjenester og værktøjer fra AgileLeanHouse A/S, til at opbygge moderne, robuste og bæredygtige organisationer. ALL Prime netværket understøtter og bidrager også til den løbende udvikling af tjenesterne.

Et fælles mål for medlemmerne er at fremme moderne og god ledelse og at forbedre værdiskabelsen i deres egne organisationer samt kundeorganisationer.

AgileLeanHouse fungerer på denne måde som en fælles reserach- og udviklings- og støtteorganisationder der giver medlemmerne mulighed for at fokusere på deres kerneforretning, mens de har adgang til en dedikeret talentpulje i dette højt specialiserede område.

Få adgang til undervisning, support, mentoring og værktøjer

Bliv en del af et netværk, der udvikler disse områder og værktøjer yderligere. Vi er alle på en rejse mod en bedre måde at lede vores organisationer på.

Kontakt info@agileleanhouse.com hvis du vil høre mere om at blive en del af netværket. 

Find en engelsk pdf med information on netværket her.

Udtalelser fra Netværket