Agile Lean House repræsenteret ved “Agile Around the World”

Kurt Nielsen og Arne Åhlander repræsenterer Agile Lean House ved begivenheden: Agile Consortium Belgian Annual Edition. Eventet er online og de to vil tale torsdag d. 25 marts kl 10:00-11:00 CET

“Præsentationen vil beskrive en moderne, ikke-hierarkisk måde at strukturere organisationer på. En måde så organisationerne opnår modstandsdygtighed og kan skabe bæredygtig værdi for alle deres interessenter også i tider med stor forandring. Vi vil præsentere en pålidelig og innovativ tilgang til målrettet arbejde gennem konstant læring, tilpasning og forbedring. Vi kalder dette Agile Lean Leadership. Vigtige aspekter af Agile Lean Leadership er Kundecentrering, Værdistrømmen og et konsolideret sæt værdier og principper. I præsentationen vil vi desuden komme ind på nogle enkle eksempler på aspekter der let kan implementeres og som kan bruges som pejlemærke for individer og organisationer i deres rejse mod agility (tilpasningsdygtighed).” 

The presentation will describe a modern, non-hierarchical way of structuring organizations to be highly resilient and able to create sustainable value for all stakeholders in complex times of rapid change. A reliable and innovative approach that provides consistency of purpose and enables constant learning, adaptation and improvement. “We want to be able ro turn on a dime for a dime”. We call it Agile Lean Leadership. Important aspects of Agile Lean leadership are: Customer Centricity, The Value Stream and a consolidated set of Values and Principles. In the presentation we will show a set of a few practical, enabling constraints that are easily implemented and will govern the individuals and the organization on the journey towards agility.” 

Læs mere om programmet og skriv dig op til at deltage her.

Print Friendly, PDF & Email