Med Agemba har hver enkelt bruger et værktøj, der giver dem overblik over mål, fremskridt og forhindringer baseret på information, der bliver delt fra hele organisationen. Det er et funktionelt værktøj, der giver relevante overblik og skaber grundlag for et effektivt samarbejde, også til når man ikke sidder sammen.

Dashboard

Agembas instrumentpanel (Dashboard) tilpasses den enkelte bruger, så alle kan få lige netop den information, der er relevant for dem. Instrumentpanelet kan indstilles personligt, så man lynhurtigt får et overblik over relevante statusopdateringer.

 

Circle Map

Cirkel Oversigten er et dynamisk redskab, der bruges til at strukturere og afbillede hele organisationer. Teams vises her som Cirkler og deres indbyrdes relationer fremhæves som streger. Cirkeloversigten lægger op til, at virksomheder opbygger deres organisationer baseret på værdistrømmen og med kunderne/brugerne som fokus. 

 

Roadmap

To af Agemba’s største innovationer er Roadmap og Outline. Outline er en unik kombination af en Story Map (en funktionel nedbrydning af produktet) og en tidslinje. Roadmap’en hjælper med at samle og give struktur på fælles visioner og mål. Den gør det muligt at se afhængigheder og relationer på højt niveau. Outline afbilder relevante detaljer og skaber overblik over, hvornår ting er planlagt til at være færdigt.

 

Storymap

Nøglen til at lykkes med komplekst arbejde er at få et fælles overblik over den aktuelle situation og den løsning, der skal skabes. I Agemba er Storymap’en en absolut hjørnesten. Her kan der oprettes overordnede opgaver og disse kan organiseres, så sammenhænge bliver tydelige. Storymappen visualiserer det, der arbejdes på, og gør det let at strukturere og designe projekter og initiativer, så den reelle værdi for kunder og interessenter bliver tydelig. Det er samtidig et værdifuldt redskab til at estimere omkostninger og kontinuerligt at få et overblik over den arbejdsindsats projekter kræver. Opgaver kan nedbrydes, uddelegeres, superviseres og på anden vis samarbejdes omkring på en måde, der giver synlighed og gennemsigtighed. 

 

Main Backlog

Main Backloggen er den overordnede oversigt over et projekt eller et produkt, med beskrivelser af opgaver og krav til disse. Men den er ikke statisk. Det er et værktøj, der bruges til at lave kontinuerlige prioriteringer og modtage input, så den hele tiden forbedres og kvaliteten sikres. Her kan opgaver flyttes rundt, brydes ned, uddelegeres og diskuteres indbyrdes.

 

Taktisk Backlog

I den Taktiske Backlog trækkes de opgaver ind, der har højeste prioritet, og som skal brydes ned og arbejdes på umiddelbart. Sprint backloggen er Agembas dynamiske arbejdstavle, der gør det muligt for brugere at vise og følge med i at arbejdet skrider fremad. Sprint Backloggen fungerer dermed både som et redskab, der giver ejerskab og motivation, samt en kvalitetssikring, fordi den i sig selv opmuntrer til at opgaver bliver gjort færdige.

Også her kan arbejde uddelegeres, kommenteres, og brydes ned i mindre dele.

 

Andre funktioner

Agemba understøtter i høj grad samarbejde både kollegaer og teams imellem. Kommentarer og ændringer, der bliver foretaget kan følges, der er gennemgående sporbarhed over, hvem der gjorde hvad og hvornår. Brugere får hurtigt et overskueligt overblik over alt, hvad der er relevant for den enkelte at vide. Agemba har desuden et utrolig anvendeligt analyseredskab, der hedder Listeoversigten. (List View). Her kan der søges, sorteres og opstilles data inklusiv al historisk og statistisk data. 

Læs mere om Agembas funktioner på Agemba.com