Agemba er en software løsning, der både understøtter organisationers overblik over projekter og dagligt arbejde samt skaber optimale vilkår for dynamisk og effektivt samarbejde.

Hvad er Agemba

Dashboard

I komplekse projekter gives der gennem Agemba overblik over afhængigheder, prioriteringer og ansvarsfordelinger. Herigennem opnås reel indsigt over både mål, fremdrift, risici og forhindringer. Gennem de indbyggede innovative estimeringsredskaber lettes gennemførsel af af kvalificerede prioriteringer, baseret på estimater, der reelt afspejler den komplekse virkelighed.

Agemba trækker på værdierne og principperne fra Agile Lean Leadership, hvor kunden sættes i fokus, og bidrager til en arbejdskultur, der er kendetegnende for produktivitet, agilitet og ansvarstagen.

Hvorfor bruge Agemba

Roadmap

Verden i dag er kompleks og under hastig forandring hvilket nødvendiggør at strategiske beslutninger skal tages hurtigt Mange ledere er imidlertid ofte nødt til tage vigtige beslutninger ud fra forældet information, fordi denne information undervejs har været igennem alt for mange overleveringer. For at kunne tage velfunderede beslutninger, uden forsinkelse, er ledere nødt til at have overblik over den reelle situation - “the real thing”, som Japanerne kalder “gemba”. Agemba er denne “real thing” - en dynamisk nutidig afbildning af organisationens reelle arbejde, teamstrukturer, projekter og initiativer. Som arbejdsværktøj bidrager Agemba til radikal forbedring gennem gennemsigtighed og  overblik og skaber muligheden for effektivt samarbejde,  ved at forstærke menneskelige evner til at skabe løsninger i fællesskab og finde vej i kompleksitet. 

Hvem kan bruge Agemba

Ofte associeres Agile og Lean med softwareudvikling; men Agemba understøtter alle typer arbejde hvor der udføres projekter, inklusiv hardware og mekanik, medicinalbranchen, den offentlige sektor og endda transport og logistik styring.

Funktioner i Agemba

Circle Map
  • Dashboard. Denne funktion giver øjeblikkelige, brugere-baserede oversigter for alle i organisationen. Brugeren ser afgørende data og statusopdateringer og bliver derved opmærksom på de opgaver, der kræver handling her og nu. 
  • Circle Map. Cirkel-oversigten understøtter en “Team-of-Teams” organisatorisk struktur, som gør det let og overskueligt at designe en organisation og beskrive, analysere, uddelegere og supervisere delelementerne af det. Dette skaber synlighed og gennemsigtig i forhold til mål, løsninger, fremdrift, risici og begrænsninger. 
Story Map
  • Story Map. Nøglen til at skabe success i komplekse projekter er at kende sandheden om og omfanget af en situation, med andre ord at være i “gemba”. Kortet over Cirkler (Cirkle Map) og kortet over Stories (Story Map) er begge informationsrige visualiseringer af henholdsvis organisationen og løsningerne. Her vises den aktuelle status via en letforståelig to-dimensionel struktur. Story Mappen er en kombination af en mindmap og et spreadsheet, som aggregerer information, så samarbejdende parter i højere grad har samme mentale billede af løsningen, der arbejdes på og derfor lettere kan fokusere.
  • Road Map and Outline tilbyder en unik kombination af Story Map (en funktionel nedbrydning af denne) og en tidslinje, som viser interne og eksterne afhængigheder såsom planlagte leverancer, milestones, tilgængelighed etc. I komplekse projekter er de mest kritiske afhængigheder de, der er forbundet med tid. Road Map og Outline bidrager med en mulighed for at forstå de begrænsninger i tidsdomænet, som man må operere under og giver brugeren
    Outline

    mulighed for at vurdere hvilke udfordringer, der er de vigtigste for projektet. Begge måder at vise data på indeholder også et detalje-panel, som understøtter prioriteringsprocessen.
  • List View bidrager med liste orienterede oversigter af specifikke datasamlinger og/eller brugerdefinerede oversigter, som kan eksporteres til en brugers Dashboard, til et spreadsheet eller til en tredje-parts applikation gennem Agembas avancerede API. Denne liste-funktion er et nyttigt analytisk redskab til at søge, filtrere og sortere i Agembas database, historiske og/eller statistisk data.

Få et tre-måneders gratis Agemba site

GRATIS SITE

 

Få mere information på Agemba.com

Print Friendly, PDF & Email