En kort introduktion

Lidt om os

Dem vi betjener

(English) We are a Scandinavian energizer company providing education, support, mentoring and tools to organizations. We serve those, who for various reasons want to improve internally, but driven by improvement in their external relations with customers and beneficiaries.

We have over the years worked with companies in the IT sector, financial sector, pharmaceutical and medical supply companies, large multinational corporations and institutions in the public sector. Some of these faced cultural issues, some were on a burning technology platform and some simply were inspired to do better than they did before.

Om AgileLeanHouse

Vi hjælper vore kunder og partnere med at få mere værdi ud af deres indsats

Agile Lean House A/S blev startet i 2014 med en vision om at nå dette mål ved at hjælpe vore kunder med at implementere Agile og Lean i hele organisationen. Denne vision var baseret på vores mange års arbejde med at undervise og indføre Scrum i Teams.

Vi når disse mål ved at tilbyde uddannelse, assistance og mentoring. Vi udvikler og leverer også værktøjer, der hjælper med disse transformation.

Vi skaber organisationer, der manøvrer hurtigt og som er pålidelige, bæredygtige og modstandsdygtige.

Agile på 60 sekunder

Begrebet Agile bruges på mange måder og i mange sammenhænge. Som minimum dækker det over forskellige sæt af værdier, mønstre, principper og metoder til at håndtere det at arbejde i omgivelser, hvor der er hyppige forandringer, kun fragmentarisk viden og turbulens. Der er et klart behov for agilitet, at kunne ændre retning hurtigt.

Kent Beck har sagt det sådan: “… hvad betyder det at være agil? Jeg mener, min definition er at man accepterer input fra den virkelige verden og reagerer på det.

Folk arbejder i samme retning baseret på fælles værdier, fælles mål og gensidig tillid – ikke kun styret af regler, retningslinier og kontrol.

Sidste info og nyt